Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Ny undersøgelse af Esbjerg Kemis deponeringer i Kærgård Plantage

15. august 2007 

Region Syddanmark offentliggør i dag nye undersøgelser, der viser, at der ikke er nogen sundhedsrisiko ved at færdes oven på to af de deponeringer som Esbjerg Kemi A/S har foretaget i Kærgård Plantage. Undersøgelsen som er forelagt for embedslægen viser også, at der ikke er nogen risiko ved at færdes på stranden vest for de to depoter. Ud fra et forsigtighedsprincip er der fortsat badeforbud ud for de deponeringer som ikke er ryddet op.

- Myndighederne har i mange år kendt til Esbjerg Kemis deponeringer og gjort en indsats ved at rydde op og søge efter oplysninger for at stedfæste de deponeringer, som er foretaget, siger regionsrådsformand Carl Holst og uddyber:

- Hvis der er nogen som har nye oplysninger, hører vi dem meget gerne. Det er et led i vores arbejde at søge historiske oplysninger, og de kan være til stor hjælp i vores indsats mod forureningen i området.

Baggrunden er at Esbjerg Kemi fra begyndelsen af 1960’erne og frem til 1965 deponerede affald fra deres produktion af sprøjtemidler i Kærgård Plantage. Deponeringen er sket syd for Grindstedværkets deponeringer. Ribe Amt, Blåvandshuk Kommune og Klitvæsenet har i 1984 foretaget en grundig gennemgang af området.

Gennemgangen og den øvrige viden som myndighederne har, gør at vi i dag har kendskab til fem mindre områder, hvor der er deponeret affald indeholdende især chlorphenoler og natriumhydroxyd.

Tre af deponeringerne ligger umiddelbart syd for Grindstedværkets deponeringer (kaldet deponering EK1- EK3). Det er usikkert om der findes et fjerde depot længere mod syd (EK4). Endelig er der kendskab til en femte deponering ved Børsmose Camping (EK5).

To af de fem deponeringer er renset op

Miljøstyrelsen har i 1981 fjernet et depot bestående af 32 tromler ved Børsmose Camping (EK5). Ligesom Ribe Amt og Miljøstyrelsen i 1988 fjernede 14 tromler ved en nordligere deponering (EK3). Tilbage er kendskab til tre deponeringer. Når Region Syddanmark indtil nu har undersøgt to af deponeringerne (EK1 og EK2), skyldes det, at det ikke er muligt præcist at sige, hvor den sidste deponering er foretaget (EK4).

Mængderne af deponeret affald fra Esbjerg Kemi udgør en meget lille del af den samlede mængde deponeret affald i Kærgård Plantage. Ribe Amt har skønnet at mængderne udgør en promille af de samlede deponerede mængder spildevand i Kærgård Plantage.

Fakta om regionens plan for Esbjerg Kemis deponeringer:

Selvom mængderne af kemikalier er små sammenlignet med Grindstedværkets deponeringer, har Region Syddanmark allerede udført den første delundersøgelse af Esbjerg Kemi’s to deponeringer (EK1 g EK 2). Derved er det muligt at vurdere den sundhedsmæssige risiko for færdsel og ophold i klitterne og på stranden på samme måde, som ved Grindstedværkets deponeringer.

Resultaterne viste som sagt, at der ikke er nogen risiko. Region Syddanmark fortsætter dermed de tidligere myndigheders indsats og vil gøre en ekstra indsats for at få afklaret en eventuel tilstedeværelse af et fjerde depot EK4. Hvis der kommer nye oplysninger om eventuelle andre deponeringer vurderer regionen, om der er behov for flere undersøgelser eller andre initiativer. Det betyder også, at regionen selvfølgelig vurderer og inddrager de data som studerende fra DTU for nyligt har frembragt.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Politiske spørgsmål: Regionsrådsformand Carl Holst, telefon 76 63 11 10

Faglige spørgsmål: Områdechef Trine Korsgaard, telefon 76 63 15 60/29 20 15 60

Se også www.regionsyddanmark.dk/jordforurening, hvor de nye resultater af Region Syddanmarks undersøgelse er lagt ud. Her finder du også et kort med placeringen af de 5 deponeringer.


Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring