Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Byggeri

BYG er Region Syddanmarks centrale kompetencecenter vedrørende bygge- og anlægsopgaver samt vedligeholdelses-, energi- og miljøopgaver. BYG har til opgave at sikre gennemførelse af regionens bygherrepolitik og afdelingen inddrages i alle politisk besluttede bygge- og anlægssager i regionen.

BYG har til opgave at rådgive og bistå driftsafdelingerne med bygningsplanlægning i forhold til den samlede bygningsportefølje og med en effektiv prioritering og styring i de enkelte bygge- og anlægssager.

BYG skal bidrage til høj produktivitet i bygge- og vedligeholdelsesopgaverne bl.a. gennem optimering af udbudsprocesser. Bygningsafdelingen forudsættes endvidere at have kompetencer i forhold til alternative samarbejds- og finansieringsformer, som eksempelvis partnering og OPP mv.

BYG har endvidere til opgave, at fremme kompetencemiljøer på bygningsområdet i regionen på tværs af afdelinger, driftsområder og institutioner og at Region Syddanmark, bl.a. via deltagelse i eksterne vidensnetværk og udviklingsprojekter bliver en aktiv medspiller i udviklingen af dansk byggeri.

Byggehåndbogen

Byggehåndbogen er i sin helhed baseret på mange års erfaringer med byggestyring i anlægssager, og de enkelte hjælpeværktøjer er således udtryk for bedste praksis paradigmer. Byggehåndbogen er tænkt som et dynamisk opslagsværk, der udvikles og udbygges i takt med behovet for helt nye dokumenter eller justering af eksisterende.

 

Hjælpeværktøjer

Tværregionale paradigmer

Hent vejledningerne her

  • Vejledning i OPP-egnethedsvurderinger
  • Vejledning vedrørende totaløkonomiske vurderinger i sygehusbyggeri
  • Vejledning om udbudsstrategi
  • Paradigme for byggemødereferat
  • Paradigme - Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

IT-netværk

Arbejdsklausul (social klausul)

Praktik- og uddannelseskrav (social klausul)

Uddybende fasebeskrivelser

Særlige notater

Særlige publikationer

Regler for byggeri i Region Syddanmark består af

  1. Bygherrepolitik
  2. Byggeregulativ
  3. Organisering af udvendig vedligeholdelse
  4. Organisering af intern energi- og miljøstyring  

Find regler for byggeri i Region Syddanmark (pdf)

 

Energi- og miljøredegørelser

Region Syddanmarks årlige energi- og miljøredegørelser beskriver overordnet de energi- og miljømæssige påvirkninger, der følger af regionens aktiviteter. Redegørelsen fortæller desuden om særlige indsatser og initiativer, der har til formål at begrænse aktiviteternes skadelige påvirkninger af klimaet og det ydre miljø.

Energi- og miljøredegørelse 2016 (Pdf)

Energi- og miljøredegørelse 2015 (Pdf)
Energi- og miljøredegørelse 2014 (Pdf)

Energi- og miljøredegørelse 2013 (pdf)
Energi- og miljøredegørelse 2012 (pdf)
Energi- og miljøredegørelse 2011 (pdf)
 

 

Adresse: Damhaven 12, 2. sal, 7100 Vejle

E-mail: byg.okonomi@rsyd.dk

 

 


Siden er sidst opdateret 15-12-2017.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap