Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Carl Holst tale

Klik her for at se i fuld skærm
Regionsrådsformand, Carl Holst (V), bød velkommen og lagde op til fællessangen Vær Velkommen, Herrens År.

Jeg er optimist på Region Syddanmarks vegne.

I efteråret besøgte jeg i min egenskab af regionsrådsformand og formand for Vækstforum kommunerne i Region Syddanmark. Her fik jeg et godt indtryk af en region med mange muligheder og et stort potentiale.

Overalt i regionen har man forstået vigtigheden af at finde sin egen identitet. Og man har forstået vigtigheden af at turde satse på det man er god til. Fra kvalitetsturisme på Fanø til eliteidræt i Svendborg for at nævne nogle eksempler.

Samtidig mødte jeg en anerkendelse af, at der også er brug for en fælles reference. Nogle fælles pejlemærker man kan tage bestik af. Noget der kan være det regionale perspektiv som udviklingen skal sættes ind i.

Det vi kan være fælles om, når vi skal forholde sig til nationale dagsordner. Eller for den sags skyld internationale og grænseoverskridende forhold.

Virksomheder med en klar strategi
Jeg besøgte også virksomheder, der har forholdt sig til globaliseringens vilkår og kravene om omstilling. Men som stadig har en klar strategi om at udvikle deres virksomhed her i regionen. Fordi rammerne er her, og fordi det er et godt sted at være.

Jeg oplevede, at der hos virksomhederne er stor bevidsthed om, hvad det er for rammebetingelser vi som folkevalgte skal arbejde for hele tiden at gøre bedre. Og jeg mødte et stort ønske om at engagere sig i den regionale og lokale udvikling hos både virksomheder og myndigheder.

Jeg har også konstateret, at samarbejdet mellem regionen og kommunerne i Syddanmark er kommet godt i gang. Der er mange opgaver, der skal løses i tæt samarbejde og koordination mellem region og kommuner. Blandt andet på sundheds, psykiatri og socialområdet. Opgaver der kræver at vi som myndigheder arbejder sammen – hvor samarbejde er forudsætningen for succes. Og som kræver, at vi arbejder sammen med det formål at skabe kvalitet til borgerne, finde de bedste løsninger og skabe en sammenhængende offentlig sektor.

Udfordringer på sundhedsområdet
På sundhedsområdet byder 2007 på store opgaver.

Sundhedsstyrelsen har kort før jul sendt rapporten om fremtidens akutberedskab i høring. Det er nu vores opgave i fællesskab at sørge for en ordentlig og grundig dialog. En dialog hvor udgangspunktet er, at når man bliver alvorligt syg vil man hen til ekspertisen.En dialog hvor udgangspunktet er, at når man bliver alvorligt syg vil man have hurtig behandling.

Det skal gælde hele regionen - fra Bagenkop til Blåvandshuk – fra grænsen til Thyregod.

En dialog der sikrer et godt beslutningsgrundlag når vi, med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger, skal fastlægge fremtidens akutberedskabet i Region Syddanmark.

Efterårets sag om ventetider på strålebehandling, er et andet godt eksempel på udfordringerne på sundhedsområdet.

I den sammenhæng har vi har vi taget de første konkrete tiltag. Tiltag om bedre koordinering, udvidelse af kapaciteten, samarbejde om bedre udnyttelse af kapaciteten og samarbejde med udenlandske sygehuse. Tiltag som vi i Regionsrådet følger meget tæt.

Men vi skal også bemærke, at vi overtager et sundhedsvæsen i god form og udvikling. Med en produktivitet der ligger over landsgennemsnittet og den højeste produktivitetsudvikling blandt regionerne, har vi grund til at være tilfredse.

Der er en tendens til, at de sygehuse i Region Syddanmark, der har den laveste produktivitet i regionen, også er dem, der har haft den mest positive udvikling i produktiviteten. Det er et godt udgangspunkt for det videre arbejde.

En anden stor udfordring er at vi skal vænne os til nye arbejdsredskaber på sundhedsområdet. Vi har allerede lært smiley-ordningen at kende. Jeg tror, at målinger, effektivitet og patienttilfredshed vil få endnu større plads i sundhedsvæsenet fremover.

De redskaber skal vi lære at bruge i arbejdet med at skabe høj kvalitet for borgerne overalt i den offentlige sektor, og til at skabe gode arbejdsforhold for vores medarbejdere.

Udvikling på dagsordenen
Det, jeg har oplevet i løbet af 2006, giver mig tro på, at kommunalreformens visioner om at få sat udvikling på dagsordenen lykkedes.

Jeg har konstateret, at de mange udviklingsstrategier jeg har mødt rundt omkring i regionen spiller godt sammen med de overordnede strategier vi foreløbigt har formuleret i Vækstforum.

Om uddannelse, kompetenceudvikling og satsninger på blandt andet iværksætteri, oplevelsesøkonomi og Det sunde liv.

Det er forudsætningen for at vi kan trække i samme retning. Og for at det bliver til noget.

Det gør det i Region Syddanmark. Ikke mindst fordi vi har sat dialog og samarbejde i centrum. Det skaber tillid og ejerskab – det skaber udvikling.

Lad os blive kendt som den region hvor samarbejde og dialog er fundamentet hver gang region, kommuner, virksomheder og organisationer skal løse opgaver og påtage sig ansvar. Hvor vi anerkender hinandens synspunkter og tager os tid til at lytte. Hvor vi ser hinandens ressourcer – og bruger dem til det fælles bedste. Hvor kvalitet måles på resultater. Ikke på om det er den ene eller den anden metode, der har været brugt, eller om det er den ene eller den anden der har trykket på tasterne.

Rundt om i Syddanmark er vi ved at finde de pladser vi har fået som følge af kommunalreformen. Både i konkret og i overført betydning. Vi skal finde os til rette med nye geografier og nye roller.

Men lad os blive enige om, at vi ikke har hverken plads til eller brug for et "fjumreår". Den nye struktur er alvor fra dag 1. Men den nye struktur er også en mulighed for at tænke nyt, og turde gøre tingene anderledes.

Jeg har konstateret at viljen og mulighederne for at skabe udvikling i hele regionen er til stede i Region Syddanmark. Lad os tage ansvaret og løse opgaven.

Tilbage


Siden er sidst opdateret 05-01-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring