Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPresse og nyhederpilArtiklerpilArtikelarkivpilMajpilVejle Kommune overtager syv regionstilbud

Vejle Kommune overtager syv regionstilbud

Vejle Byråd besluttede på mødet i dag onsdag den 16. maj at overtage syv af de sociale og socialpsykiatriske tilbud, som nu drives af Region Syddanmark.

Det drejer sig om følgende institutioner i Brejning-området:

  • Børneinstitutionen Kilden
  • Beskæftigelsestilbudet Kathrinehøj
  • Botilbudet Postens Vej
  • Botilbudet Møllegården
  • Botilbudet Spurvetoften
  • Botilbudet Skansebakken

Desuden:

  • Det socialpsykiatriske center Tinghøj i Egtved.

Berører 640 medarbejdere
Institutionerne i Brejning-området tager sig af brugere med fysiske og psykiske handicap, mens Tinghøj er en institution for sindslidende.

Kilden bliver en del af Børne- & Ungeforvaltningen, mens de øvrige institutioner overgår til Voksenservice. Der arbejder ca. 640 medarbejdere på de syv institutioner, som Vejle Kommune overtager 1. januar 2008. 

Beslutningen kommer efter en længere proces, hvor Vejle Kommune har foretaget en samlet vurdering af tilbudene set i forhold til indsatsen i Vejle Kommunes øvrige sociale og socialpsykiatriske tilbud.

Vejle Kommune samler ansvaret
En af de vigtigste begrundelser for at overtage tilbudene er, at det vil skabe gode muligheder for faglig læring og udvikling på tværs i Vejle Kommune.

Det vil være med til at højne kvaliteten i alle tilbud til borgerne i Vejle Kommune, fordi de regionale tilbud har et højt kompetenceniveau, som de kommunale tilbud kan drage nytte af.

Vejle Kommune har i forvejen myndighedsansvaret for alle de borgere, der bor på tilbud i kommunen.

Overtagelsen af tilbudene giver kommunen mulighed for at samle hele ansvaret for borgerne og for at sikre borgerne tilbud, der trækker på hele den faglige vifte fra det brede til det specialiserede.

”Der er en lang og solid tradition for meget høj faglig kvalitet i de tilbud, vi overtager, og det er meget dygtige og engagerede medarbejdere, vi nu får”, siger borgmester Leif Skov (S).

”Vejle Kommune vil naturligvis arbejde for at fastholde og fortsat udvikle den meget høje kvalitet og specialisering i fremtiden. Det vil give en unik faglig styrke i Vejle Kommune, understreger borgmesteren.”

Kommunalreformens spilleregler
Vejle Kommunes beslutning betyder, at Region Syddanmark afgiver, hvad der svarer til ca. 20% af de sociale og socialpsykiatriske institutionspladser i regionen.

Denne kommunale overtagelse er en følge af kommunalreformens spilleregler, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

”Det ændrer ikke på, at Region Syddanmark stadig har en vigtig opgave at udføre på det sociale og  socialpsykiatriske område. Det er en opgave, vi fortsat vil have stærkt fokus på ”.

Borgmester Leif Skov og regionsrådsformand Carl Holst understreger, at der har været et godt og tæt samarbejde i denne proces.  Et samarbejde der fortsætter frem til den praktiske overdragelse ved årsskiftet.

Som følge af overtagelsen overføres også 12 medarbejdere fra regionshuset i Vejle til Vejle Kommune.

Analyse af Fuglekær
Vejle Kommune overtager ikke Fuglekær Udviklingscenter i Brejning 1. januar 2008.

Men der skal sættes et analysearbejde i gang, som skal indeholde en grundig vurdering af og strategi for, hvordan det faglige samarbejde med lignende tilbud i regionen kan fastholdes, hvis kommunen overtager tilbudet. 

Analysen skal være klar ultimo marts 2008.


Siden er sidst opdateret 17-05-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |