Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPresse og nyhederpilArtiklerpilArtikelarkivpilJunipilFremtiden for praksisområdet: Færre men større lægehuse

Fremtiden for praksisområdet: Færre men større lægehuse

Landsbylægen er på mange måder på vej på pension.

Til-salg-skiltet for enkeltmandpraksiser får lov til at samle støv, for de unge læger vil ikke sidde alene langt fra andre kollegaer.

Det er en af de udfordringer, regionsrådspolitikerne i dag blev præsenteret for i forbindelse med planlægningen af praksisområdet.

”Der er begyndende lægemangel i regionen, og den bliver større i fremtiden, hvis der ikke gøres noget bevidst og aktivt”, siger Bo Libergren (V), der er formand for det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet.

En arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation har i en rapport peget på forskellige måder at fastholde og rekruttere lægerne på.  En af løsningerne kan være større lægehuse, der både vil være mere attraktive for unge læger og vil kunne fungere bedre til fordel for patienterne.

”Færre og større enheder vil betyde, at nogle patienter får længere til nærmeste læge. Til gengæld vil der typisk være flere faciliteter og mere personale til stede i de større lægehuse”, siger Bo Libergren.

Regionsrådspolitikerne drøftede i dag de problemstillinger, der er på området. Politikerne skal bl. a. forholde sig til, om regionen skal hjælpe økonomisk med at samle lægerne i lægehuse, og hvor lang afstand til lægen, der kan accepteres.

Politikernes diskussion skal bruges i det videre arbejde med at lave en regional praksisplan, der skal være færdig inden 1. april 2008. Praksisplanen skal primært:
- Sikre en rimelig lægedækning
- Sikre en udvikling af praksissektoren
- Tage stilling til, om visse praksisformer ønskes fremmet
- Sikre at arbejdet fordeles rimeligt blandt de praktiserende læger
- Forholde sig til spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger

Undervejs skal læger, kommuner og andre relevante parter høres.


Siden er sidst opdateret 04-06-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |