Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Strategi for kronisk sygdom - referat 17-01-2008

Mødedato
17-01-2008 Kl. 14:00

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Ole Jacobsen, Bent Krogh Petersen, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen, Anita Kjøng-Rasmussen, Kristian Grønbæk Andersen.

 

Dagsorden
 1. Valg af formand og næstformand
 2. Forslag til mødeplan for 2008 
 3. Orientering om temaer til udvalgets møder 2008
 4. Orientering om igangsætning af planlægning på kronikerområderne
 5. Eventuelt

 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr:

08/411

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg skal vælge formand og næstformand.

Udvalget

Som formand blev valgt Bo Libergren.

Som næstformand blev valgt Lykke Debois.


 

2.      Forslag til mødeplan for 2008 for det særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom

Sagsnr:

08/411

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan foreslås for det særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom for 2008: 

 • 17. januar
 • 7. februar
 • 25. marts
 • 14. april
 • 15. maj
 • 19. juni
 • 14. august
 • 16. september
 • 9. oktober
 • 13. november
 • 11. december

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 15.00.

På baggrund af  det særlige udvalgs godkendelse af mødedatoerne vil administrationen udarbejde forslag til mødesteder, som vil blive forelagt udvalget på det kommende møde.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslag til mødeplan for 2008 godkendes.

Udvalget

Følgende mødedatoer blev besluttet for 2008:

 • 7. februar
 • 11. marts
 • 24. april
 • 15. maj
 • 24. juni
 • 19. august
 • 8. september
 • 9. oktober (kl. 16.00)
 • 11. november
 • 11. december

Møderne starter som udgangspunkt kl. 15.00


 

3.      Orientering om temaer til udvalgets møder 2008

Sagsnr:

08/410

Sagsfremstilling

Som del af grundlaget for udvalgets arbejde har regionens administration udarbejdet vedlagte oversigt over temaer i relation til strategi for kronisk sygdom, der kan tages op på udvalgets møder i 2008.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Temaerne er ikke det endelige oplæg, idet der i løbet af året suppleres med yderligere emner.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:


 

4.      Orientering om igangsætning af planlægning på kronikerområderne

Sagsnr:

07/2526

Resumé

Der orienteres om kommissorium for arbejdet med patientforløb på de kroniske sygdomsområder.

Sagsfremstilling

Sygehusledelseskredsen for Region Syddanmark har tiltrådt vedlagte kommissorium for arbejdet med patientforløb på de kroniske sygdomsområder.

Kommissoriet omfatter i første fase udarbejdelsen af patientforløb som grundlag for den videre sygehusplanlægning. I næste fase omfatter arbejdet udformning af regionale retningslinier for indsatsen på de enkelte kronikerområder på basis af den fælles strategi: "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark".

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

4.a - Kommissorium for udviklingsgruppe


 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

08/411


Siden er sidst opdateret 31-07-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring