Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2008pilForretningsudvalgpilForretningsudvalget - Referat 25-02-2008 ekstraordinært møde

Forretningsudvalget - Referat 25-02-2008 ekstraordinært møde

Mødedato
25-02-2008 Kl. 14:00 - Kl. 14:50

Mødested
Regionshuset, mødeværelse 6

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, Thyge Nielsen, William Jensen.

Afbud
Karsten Uno Petersen, Jens Andresen.
Lykke Debois deltog ikke i sagerne 1 og 2.

 

Dagsorden

 1.       Fælles landsdækkende udbud af kræftscannere
 2.       Regionsrådets redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd
 3.       Meddelelser

 

Lukket sag

1.      Trafikselskabernes økonomiske forhold

 

1.      Fælles landsdækkende udbud af kræftscannere

Sagsnr:

08/2538

Resumé

Regeringen har afsat en låneramme til investeringer i apparatur til kræftbehandling. Som en del af denne aftale skal regionerne udnytte besparelsesmuligheder ved at indgå i fælles indkøb/udbud.

Denne sag vedrører Region Syddanmarks deltagelse i fælles landsdækkende udbud af kræftscannere samt forslag til udmøntning af Region Syddanmarks andel af lånerammen til apparatur til kræftbehandling.

Sagsfremstilling

Som en del af aftalen af 12. oktober 2007 mellem Danske Regioner og regeringen om akut behandling af kræftpatienter, blev der afsat en yderligere låneramme på 850 mio. kr. til investeringer i apparatur til kræftbehandling. Lånerammen fordeles efter bloktilskudsnøglen 2008, hvoraf Region Syddanmarks andel udgør 182,750 mio. kr.. I aftalen fremgår, at regionerne skal udnytte de besparelsesmuligheder, der ligger i fælles indkøb/udbud.

Som følge heraf har Danske Regioner undersøgt investeringsbehovet for apparatur og undersøgt muligheden for et fælles landsdækkende indkøb/udbud af scannere. Undersøgelsen konkluderer, at der forventes et besparelsespotentiale ved fælles indkøb/udbud. Region Syddanmark er repræsenteret i styregruppen. I vedlagte notat fra Danske Regioner redegøres yderligere for processen.  

Administrationen er i gang med at udarbejde et forslag til en udmøntning af lånerammen på baggrund af prioriterede ønsker fra regionens sygehusenheder.

På grund af tidsplanen, som skal koordineres med de øvrige regioner, foreslås det, at regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at foretage den endelige udmøntning af Region Syddanmarks andel af lånerammen. Forslaget vil herefter blive forelagt forretningsudvalget på møde den 12. marts 2008.  

Det indstilles herudover, at sundhedsdirektøren bemyndiges til efterfølgende at foretage justeringer i forslaget efter behov, hvis der opstår ledigt råderum i lånerammen som følge af tidsforskydninger og/eller ekstraordinære stordriftsfordele.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Region Syddanmark deltager i fælles landsdækkende udbud af kræftscannere som beskrevet.
 • At regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at foretage den endelige udmøntning af Region Syddanmarks andel af lånerammen til apparatur til kræftbehandling.
 • At regionsrådet bemyndiger sundhedsdirektøren at foretage justeringer i fordelingen af Region Syddanmarks andel af lånerammen til apparatur til kræftbehandling af hensyn til en fuld udnyttelse af lånerammen.
 • At der meddeles en udgiftsbevilling på 182,750 mio. kr. i 2008 på Sundhed anlæg.
 • At der meddeles en indtægtsbevilling på 182,750 mio. kr. i 2008 på balancen.

Bilag:

 

Udvalget:

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

2.      Regionsrådets redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd

Sagsnr:

08/2692

Resumé

Regionsrådet og kommunalbestyrelserne skal udarbejde redegørelser om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet til Det Regionale Udviklingsråd i regionen.

Regionsrådet skal godkende redegørelsen til udviklingsrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse 162 af 10. marts 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne udarbejde redegørelser om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet til Det Regionale Udviklingsråd i regionen. Redegørelserne skal sendes til udviklingsrådet inden den 1. marts i årene 2008 til 2010.

Det regionale udviklingsråd i Syddanmark består af ét kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de 22 kommuner, 4 regionsrådsmedlemmer og 12 brugerrepræsentanter. Statsforvaltningen Syddanmark er sekretariat for udviklingsrådet.

De fem regionale statsforvaltninger har udarbejdet en fælles skabelon til redegørelserne. Redegørelsen, som udgør den udfyldte skabelon, indstilles til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At redegørelsen til Det Regionale Udviklingsråd godkendes.

Bilag:

 • 2.a - Udkast til redegørelse til Det regionale Udviklingsråd 2008

   

 • Udvalget:

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

   

  3.      Meddelelser

  Sagsnr:

   

   

   

  Lukket dagsorden

  1.      Trafikselskabernes økonomiske forhold

  Sagsnr:

  08/2961


  Siden er sidst opdateret 26-02-2008
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring