Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Strategi for kronisk sygdom - referat 11-03-2008

Mødedato
11-03-2008 kl. 17:00

Mødested
Idrættens Hus, Gl. Vardevej 62, 6700 Esbjerg

Medlemmer
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Ole Jacobsen, Bent Krogh Petersen, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen, Anita Kjøng-Rasmussen, Kristian Grønbæk Andersen

Afbud
Bent Krogh Petersen og Lykke Debois.

 

Dagsorden

  1. Forslag til grundaftaler vedrørende kronikerområdet
  2. Næste møde
  3. Eventuelt

 

1.      Forslag til grundaftaler vedrørende kronikerområdet

Sagsnr:

08/3118

Resumé

Forslag til grundaftaler for sundhedsaftaler 2008 er sendt til høring i kommuner og praksisudvalg samt til regionsrådet med høringsfrist 31. marts 2008. I materialet indgår bl.a. grundaftale om indsatsen for personer med kronisk sygdom og grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme. Regionsrådet skal afgive høringssvar den 31. marts 2008.

Sagsfremstilling

På baggrund af de i foråret 2007 indgåede sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen nedsattes en række arbejdsgrupper til nærmere beskrivelse og konkretisering af sundhedsaftalerne.

Arbejdsgruppen vedr. tværsektorielle patientforløb og forankring af nationale strategier for kronisk syge udsendte i november 2007 rapporten "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark".

Rapportens hovedelementer indgår i kondenseret form som forslag til ’Grundaftale om indsatsen for personer med kronisk sygdom’, som indgår blandt grundaftalernes tværgående temaer. Endvidere er kronikerstrategien indgået i arbejdet med udformningen af ’Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse’.

Til grundaftalerne som helhed udarbejdes en resume-version med særlig vægt på de principielle temaer. Dette resume vil også omfatte kronikerstrategien samt forebyggelse og sundhedsfremme. Resúmeet eftersendes eller udleveres på udvalgets møde.

Kronikerstrategiens vigtigste principper vedrører:

  • arbejdsdelingen mellem almen praksis, kommuner og sygehuse
  • koordineringen af det enkelte patientforløb og koordineringsopgaver i kommuner og sygehuse
  • opdeling af de kroniske patienter i forhold til egenomsorgsevne og behov for støtte
  • en koordineret udvikling af tilbuddet til de forskellige kronikergrupper på tværs af regionen.

Sidstnævnte hensyn vil blive varetaget gennem en videreførelse af de arbejdsgrupper, der p.t. arbejder med gode patientforløb i relation til sygehusplanlægningen. I det videre arbejde inddrages kommunerne med sigte på at konkretisere kronikerstrategiens elementer.

Sundhedskoordinationsudvalget har den 26. februar 2008 tiltrådt udkast til grundaftaler, som nu sendes til høring i kommuner, praksisudvalg samt til regionsrådet. 

Det bemærkes, at forslaget til grundaftaler er udarbejdet med tæt inddragelse af sygehusledelserne i hele processen. Sygehusene vil blive bedt om at fremkomme med bemærkninger til grundaftalen, som vil indgå i det videre arbejde med sundhedsaftalerne. 

Sundhedsstaben bemærker, at konkretiseringen af kronikerstrategien efterhånden må forankres i sundhedsaftalernes indsatsområder. Der er imidlertid allerede nu behov for fokus på rammerne for samarbejdet om patientrettet forebyggelse og patientuddannelser for kronikere.

Indstilling

Det indstilles:

  • At det særlige udvalg drøfter hvilke forhold, der anbefales at indgå i regionsrådets høringssvar.

Udvalget

Det særlige udvalg drøftede udkast til høringssvar, og anbefaler dette over for regionsrådet

Bilag:

2.      Næste møde

Sagsnr:

08/411

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 24. april 2008.

Indstilling

Det indstilles:

  • At næste møde afholdes torsdag den 24. april 2008 kl. 15.00 på APU-Klinikken i Odense.

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

3.      Eventuelt

Sagsnr:

08/411


Siden er sidst opdateret 14-03-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring