Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 02-04-2008 - Gennemførelse - akutområdet

Særligt udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet

Mødedato: 02-04-2008

Mødested: Mødet gennemføres i forbindelse med studietur til Oslo

Medlemmer: Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Laursen, Søren Salling, Otto Lück

Afbud: Karsten Uno Petersen, Ib Madsen, Søren Salling.

 

Dagsorden

  • Status vedr. grænseoverskridende samarbejde
  • Næste møde
  • Eventuelt

 

1.      Status vedr. grænseoverskridende samarbejde

Sagsnr:

08/621

Sagsfremstilling

Af akutplanen - som blev vedtaget i regionsrådet den 20. december 2007 - fremgår det, at der skal arbejdes videre med perspektiver og muligheder for udvidelse af det dansk-tyske samarbejde på sundhedsområdet inden for to overordnede spor:

1. Mulighederne for patientvandringer hen over grænsen med henblik på at skabe kritisk masse i sygehusvæsenet på både dansk og tysk side.

2. Afdækning af konsekvenser af mere fri bevægelighed i forhold til sundhedsydelser, jf. et udkast til kommende EU-direktiv om sundhedsydelser. Såvel muligheder som risici belyses.

På mødet vil der blive givet en orientering om det juridiske aspekt i sagen, og der vil blive redegjort for erfaringer fra andre lande.

Indstilling

  • Til drøftelse.

 

Udvalget

Drøftelser.

 

 

2.      Næste møde.

Sagsnr:

08/413

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet godkendte den 22. januar 2008 følgende datoer for de resterende møder i indeværende år:

7. maj

4. juni

28. august

10. september

22. oktober

5. november

10. december

Indstilling

Det indstilles,

  • at næste møde i overensstemmelse med ovenstående plan afholdes den 7. maj 2008.

 

Udvalget

Godkendt.

 

 

3.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/413

Udvalget

Der orienteredes om forhandlinger med kommunerne om muligheden for placering/udvidelse af akutsygehusene.

 


Siden er sidst opdateret 04-04-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring