Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 19-05-2008 - Gennemførelse - akutområdet

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet

Mødedato
19-05-2008 Kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 6

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück.

Afbud
Otto D. Lück, Søren Salling.
Bente Bendix Jensen og Karsten Uno Petersen forlod mødet kl. 15:30.

 

Dagsorden

  1. Specialeplan
  2. Næste møde.
  3. Eventuelt.

 

1.      Specialeplan

Sagsnr:

08/5529

Sagsfremstilling

Region syddanmark skal i forbindelse med gennemførelsen af akutplanen udarbejde en specialeplan.

Specialeplanen skal sikre, at specialer og funktioner placeres i bæredygtige enheder med stærke faglige miljøer og større rutine til den enkelte sundhedsperson grundet større behandlingsvolumen. Nogle specialer er allerede placeret i henhold til akutplanen, men en række mindre specialer samt en række funktioner er ikke blevet placeret.

Specialeplanen skal indeholde forslag til placering af disse mindre specialer og funktioner samt en yderligere gennemgang af alle specialer.

Planen udarbejdes ud fra de specialeudmeldinger, som Sundhedsstyrelsen har udsendt for en række specialer, og med faglig rådgivning fra specialerådene samt de lægefaglige direktører fra sygehusenhederne.   

Det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet fik den 7. maj 2008 en mundtlig orientering om status for specialeplanlægningen. Det blev ved denne lejlighed aftalt, at der skulle afholdes yderligere et møde til behandling af sagen den 19. maj 2008.

I konsekvens heraf fortsætter orienteringen om status for specialeplanlægningen. Notat om speciale- og funktionsfordeling bliver eftersendt.

Indstilling

  • Til orientering.
Udvalget

Det særlige udvalg havde en indledende drøftelse vedr. speciale- og funktionsfordelingen. Det blev aftalt, at der til næste møde skulle foreligge et ekstrakt af de sundhedsfaglige anbefalinger.

Bilag:

 

 

2.      Næste møde.

Sagsnr:

08/413

Udvalget

Det blev aftalt, at mødet d. 4. juni 2008 begynder kl. 12.00. Det blev desuden aftalt, at der afholdes endnu et møde d. 10. juni kl. 15.00.

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 4. juni 2008 om eftermiddagen.

 

 

3.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/413

Udvalget

Det særlige udvalg blev orienteret om de foreløbige overvejelser vedr. konsolidering af OUH og Svendborg Sygehus. Udvalget havde lejlighed til at fremsætte spørgsmål og kommentarer hertil med henblik på det videre arbejde.

Det særlige udvalg blev orienteret om status vedr. sønderjysk-tysk samarbejde på sundhedsområdet.

Endvidere fik det særlige udvalg gennemgået svarene på en række spørgsmål vedr. gennemførelsesplanen fra Venstre og Socialdemokraterne samt overslag over investeringsbehovene.


Siden er sidst opdateret 21-05-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring