Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 04-06-2008 - Det præhospitale område

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. det præhospitale område

Mødedato
04-06-2008 Kl. 15:55 - 16:00 

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Bente Bendix Jensen, Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Arne Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück.

Afbud
Søren Salling.

 

 

Dagsorden

  1. Status på præhospital oprustning
  2. Næste møde.
  3. Eventuelt.

 

1.      Status på præhospital oprustning

Sagsnr:

07/234

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af akutplanen den 20. december 2007 blev det besluttet, at regionsrådet den 23. juni 2008 skal have forelagt en gennemførelsesplan i relation til akutplanen, herunder konkretisering af den præhospitale oprustning.

Oprustningen af den præhospitale indsats indeholder: udbygning med lægebiler, udbygning med akutbiler, tilvejebringelse af personale/uddannelse, og indførelse af et overordnet kvalitetskoncept med bl.a. fælles kliniske guidelines, fælles uddannelses-/efteruddannelseskrav, opfølgning på uddannelseskrav, dokumentation af ydelserne på det præhospitale område, opfølgning på kvaliteten og sikring af sammenhæng til akutmodtagelserne.

Gennemførelsesplanen, herunder konkretiseringen af den præhospitale oprustning,  forventes den 23. juni 2008 sendt i høring hen over sommeren. Høringsparter vil være de samme som ved de høringer om akutplanen, der blev gennemført i 2007. Herefter vil høringssvar og endelig gennemførelsesplan blive forelagt regionsrådet til endelig beslutning ultimo september 2009.

På mødet gives en orientering om status på den præhospitale oprustning, der er en del af gennemførelsesplanen.

Indstilling

  • Til drøftelse.

 

Udvalget

Ingen bemærkninger.

 

 

2.      Næste møde.

Sagsnr:

08/414

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes d. 28. august 2008 om eftermiddagen.

 

Udvalget

Næste møde afholdes d. 10. juni 2008. Der aftales et nyt mødetidspunkt i august.

 

 

3.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/414

Udvalget

Ingen bemærkninger.


Siden er sidst opdateret 10-06-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring