Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2008pilGennemførelse - akutområdetpilReferat 10-06-2008 - Gennemførelse - akutområdet. Ekstraordinært møde

Referat 10-06-2008 - Gennemførelse - akutområdet. Ekstraordinært møde

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet

Mødedato
10-06-2008 Kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück.

Afbud
Carl Erik Jensen, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Søren Salling.

 

 

Dagsorden

  1. Forslag til gennemførelsesplan for akutplan
  2. Næste møde.
  3. Eventuelt.

 

1.      Forslag til gennemførelsesplan for akutplan

Sagsnr:

08/621

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af akutplanen den 20. december 2007 blev det besluttet, at regionsrådet den 23. juni 2008 skal have forelagt en gennemførelsesplan.

Forslag til gennemførelsesplan eftersendes. Det bemærkes, at de elementer i forslaget, som omhandler præhospitalsområdet, vil blive behandlet i det særlige udvalg vedr. dette område.

Det forventes, at regionsrådet den 23. juni 2008 sender forslag til gennemførelsesplan i høring hen over sommeren - med høringsfrist den 1. september 2008. Høringsparter vil være de samme, som ved høringer om akutplanen gennemført i 2007. Herefter vil høringssvar og endelig gennemførelsesplan blive forelagt regionsrådet til endelig beslutning ultimo september 2009.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet anbefaler regionsrådet,

  • at gennemførelsesplanen godkendes med henblik på efterfølgende høring.

 

Udvalget

Hovedforslag om gennemførelse af akutplanen/sygehusplanen for Region Syddanmark (ekskl. permanent sygehusstruktur i Sønderjylland), delforslag Kliplev og delforslag Gråsten var eftersendt. Det særlige udvalg drøftede materialet og afgav bemærkninger med henblik på det videre arbejde med sagen.

 

Bilag

 

 

 

2.      Næste møde.

Sagsnr:

08/413

Sagsfremstilling

Næste møde er berammet til den 28. august 2008 om eftermiddagen.

 

 

3.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/413

Udvalget
Ingen bemærkninger.

Siden er sidst opdateret 12-06-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring