Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2008pilDet præhospitale områdepilReferat 10-06-2008 - Det præhospitale område. Ekstraordinært møde

Referat 10-06-2008 - Det præhospitale område. Ekstraordinært møde

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. det præhospitale område

Mødedato
10-06-2008 Kl. 17:00

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Bente Bendix Jensen, Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Arne Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück

Afbud
Carl Erik Jensen, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Søren Salling.

 

 

Dagsorden

  1. Forslag til gennemførelsesplan for akutplan
  2. Næste møde
  3. Eventuelt

 

1.      Forslag til gennemførelsesplan for akutplan

Sagsnr:

08/621

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af akutplanen den 20. december 2007 blev det besluttet, at regionsrådet den 23. juni 2008 skal have forelagt en gennemførelsesplan.

Forslag til gennemførelsesplan eftersendes. Det bemærkes, at de elementer i forslaget, som ligger uden for præhospitalsområdet, vil blive behandlet i det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet.

Det forventes, at regionsrådet den 23. juni 2008 sender forslag til gennemførelsesplan i høring hen over sommeren - med høringsfrist den 1. september 2008. Høringsparter vil være de samme, som ved høringer om akutplanen gennemført i 2007. Herefter vil høringssvar og endelig gennemførelsesplan blive forelagt regionsrådet til endelig beslutning ultimo september 2009.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. præhospitalsområdet anbefaler regionsrådet,

  • at gennemførelsesplanen godkendes med henblik på efterfølgende høring.

 

Udvalget

Hovedforslag om gennemførelse af akutplanen/sygehusplanen for Region Syddanmark (ekskl. permanent sygehusstruktur i Sønderjylland) var eftersendt. Det særlige udvalg havde lejlighed til at stille uddybende spørgsmål til forslagets indhold vedr. det præhospitale område.

Bilag

 

 

2.      Næste møde.

Sagsnr:

08/414

Sagsfremstilling

Næste møde er tidligere berammet til den 28. august 2008 om eftermiddagen. Det blev på det særlige udvalgs møde den 4. juni 2008 besluttet, at der skulle aftales et nyt mødetidspunkt.  

 

Udvalget

Den 28. august fastholdes som datoen for næste møde i det særlige udvalg.

 

 

3.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/414

Udvalget

Det særlige udvalg blev orienteret om status vedr. udbudet af ambulancetjenesten.


Siden er sidst opdateret 12-06-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring