Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Baggrunden for forureningen på Knullen i Odense

Kraftig forurening med opløsningsmidler stammer fra tidligere renseri på Knullen i Odense . Under rensning af tøj er der brugt chlorerede opløsningsmidler, der er sivet ud i jorden fra utætte kloakinstallationer. Spildet er primært sket i 80'erne og 90'erne. Spildet har medført en forurening af jord og grundvand, og har truet grundvandet i det sydlige Odense. Forureningen er nu oprenset.

Spild fra tidligere renseri, Knullen 8, Odense

For at sikre grundvandet og vandværker i området har Region Syddanmark i 2008 gennemført en omfattende oprensning af forurening med perchlorethylen på tidligere renseri på Knullen 8 i Odense. Oprensningen blev udbudt i august 2007 og firmaerne Arkil Miljøteknik A/S og Krüger A/S har sammen fået opgaven med at etablere og drive anlægget, der skal foretage oprensningen. Niras A/S er rådgiver i sagen.

Oprensningsmetoden går ud på, at jorden varmes op, sådan at forureningen drives ud, samles op og renses.

Stammer fra utætte kloaker

Der har i perioden 1978 til 2007 været industrirenseri på Knullen 8. Til rensning af tøjet brugte virksomheden blandt andet klorerede opløsningsmidler (PCE også kaldet perchlorethylen). Forureningen er sivet ud i jorden fra utætte kloakinstallationer under virksomheden. Forureningen af jorden vurderes primært at være sket i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne, idet det primært er i denne periode der er udledt opløsningsmidler til kloakken.

Ned til 10 meters dybde består jorden af moræneler. Herunder træffes et sandlag. Forureningen var trængt igennem lerlaget, således at både lerlaget og i den øverste del af sandlaget var forurenet. Sandlaget er den øverste del af et grundvandsmagasin som benyttes til vandindvinding i området.

Forureningen truede grundvandet i det sydlige Odense. 

Større forurening end først forventet

På baggrund af undersøgelser var det vurderet, at der var 700 kg klorerede opløsningsmidler i jorden under virksomheden. Ved etablering af oprensningsanlægget blev der udført mere end en kilometer boringer, hvilket er meget mere end der blev udført ved undersøgelserne før oprensningen blev besluttet. Under dette arbejde blev der fundet et nyt kildeområde, og skønnet af forureningsmængden i jorden blev hævet til 1000 kg klorerede opløsningsmidler.

Region Syddanmark har i 2008 oprenset forureningens kildeområde. I løbet af denne oprensning viste det sig endnu engang, at der var mere forurening end forudset. Der blev i alt oprenset 4000 kg klorerede opløsningsmidler.

Bredt sig med grundvandet

Undersøgelser viser, at forureningen har spredt sig med grundvandet, som en ca. 1000 meter lang forureningsfane. Forureningen aftager ud gennem fanen. Det understeges, at forureningen ikke er nået hen til de steder, hvor vandværkerne i dag oppumper det vand, der forsyner områdets forbrugere.

Restforureningen

Den oprensning, som Region Syddanmark har gennemført, har fjernet 99 procent af forureningen i kildeområdet. I forureningsfanen vurderer Region Syddanmark at der stadig er en forurening på 100 kg klorerede opløsningsmidler.

Region Syddanmark er i gang med nærmere at undersøge og vurdere den rest, der er tilbage. Når undersøgelserne er færdige i løbet af foråret 2009, vurderer regionen om der er behov for oprensning af forurening i fanen.


Siden er sidst opdateret 29-07-2020.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring