Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Fakta om oprensningsmetoden

Oprensning af chlorerede opløsningsmidler kan gøres ved opvarmning af jorden til fordampningspunktet for forureningen. Forureningen suges derefter ud af jorden. Området ved Knullen er kompliceret, fordi forureningen har spredt til både et sandlag og et lerlag. Hver jordtype kræver sin egen måde for at blive opvarmet tilstrækkeligt, hvorfor der er udviklet en ny metode der blev brugt for første gang i verdenen ved oprensningen i Odense.

Banebrydende kombination af metoder til oprensning, Knullen 8, Odense

For få år siden ville den eneste løsning for at oprense denne forurening have været at fjerne alle bygningerne og al jorden ned til fjorten meters dybde. Men det ville have været en bekostelig affære. Region Syddanmark har derfor brugt en ny metode, der går ud på at koge forureningen væk.

Koger forureningen væk

Forureningen er oprenset ved at varme jorden op til kogepunktet. Herved fordamper forureningen. Forurening og vanddamp suges ud af jorden og bliver efterfølgende renset i et behandlingsanlæg. Oprensningen er meget effektiv fordi jorden renses yderligere ved at den bliver gennemskyllet med damp når vandet i jorden koger, idet vanddamp fylder 1600 gange mere end vand.

Skitse der viser, hvordan damp pumpes ned i sandlaget samtidig med, at forurenet vand og damp pumpes op og renses.

Skitsen viser, hvordan damp pumpes ned i sandlaget samtidig med, at forurenet vand og damp pumpes op og renses.

Kompliceret geologisk situation

Området ved Højby er kompliceret at arbejde med, fordi forureningen er spredt ned gennem to forskellige jordlag, nemlig ler og sand. Opvarmningen er derfor sket ved at kombinere to metoder. Region Syddanmark har boret rør ned i det nederste lag, sandlaget. Fra boringerne presses damp ud i sandlaget. Dampen spreder sig ud i sandet, hvilket bringer forureningen på dampform, hvorefter forureningen kan suges op. Opvarmningen fortsættes indtil jorden når mindst 100 grader og vandet i jorden dermed også koger.

Skitsen viser, hvordan metalstænger ved hjælp af el varmer lerlaget op samtidig med, at forurenet vand og damp pumpes op og renses.

Skitsen viser, hvordan metalstænger ved hjælp af el varmer lerlaget op samtidig med, at forurenet vand og damp pumpes op og renses.

Udvikling af ny metode

Men den metode kan ikke bruges i det øverste jordlag, der består af ler. Derfor bruger man nu for første gang i Danmark en metode, hvor man presser rør ned i leret og varmer rørene ved hjælp af varmelegemer. Varmen fra rørene breder sig ud i lerlaget og forureningen bringes derved på dampform og kan suges op. Opvarmningen fortsættes til hele oprensningsområdet er varmet op til mindst 100 grader og vandet i jorden har været kogende i nogle uger.

Skitsen viser, hvordan grundvandsspejlet sænkes ved at pumpe grundvand op fra sandlaget.

Skitsen viser, hvordan grundvandsspejlet sænkes ved at pumpe grundvand op fra sandlaget.

For første gang i Danmark

Selv om begge metoder er kendte hver for sig er det første gang på verdensplan at metoderne er kombineret. Damp er en velafprøvet metode i Danmark og varmelegemer er velafprøvet i USA. Opvarmning med damp er en robust metode. Opvarmningen med varmelegemer er derimod sårbar overfor køling fra omgivelserne, fordi den energimængde der kan tilføres jorden er meget mindre end den der kan tilføres med damp. Vandtilstrømning til opvarmningsområdet kan forhindre tilstrækkelig opvarmning og skal derfor nedbringes mest muligt.

På Knullen kunne der sive store vandmængder op i opvarmningsområdet fordi vandspejlet i sandlaget har et trykniveau der går fem meter op i moræneleren. Vandtilstrømningen er søgt nedbragt ved afsænkning af vandspejlet i sandlaget og ved at opretholde en damppude under lerlaget i hele opvarmningsperioden. For at udvikle og vurdere den nye kombination af de to metoder, har regionen fået penge fra Miljøstyrelsen til at følge opvarmningen mere detaljeret end normalt

Fotoet viser et udsnit af vaskeriet. Fotoet viser de isolerede rør, der leder dampen gennem en manifold med flowmålere og derfra videre ud i de enkelte dampboringer, og dermed ud i sandlaget. Herved varmes sand, grundvand og PCE-forurening op til kogepunktet, hvorefter PCE-en fordamper og suges op og fjernes i aktiv-kul filtre

Fotoet viser et udsnit af vaskeriet. Fotoet viser de isolerede rør, der leder dampen gennem en manifold med flowmålere og derfra videre ud i de enkelte dampboringer, og dermed ud i sandlaget. Herved varmes sand, grundvand og PCE-forurening op til kogepunktet, hvorefter PCE-en fordamper og suges op og fjernes i aktiv-kul filtre. Foto: Jørgen Diswal


Siden er sidst opdateret 29-07-2020.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring