Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2008pilForretningsudvalgpilForretningsudvalget - Referat 01-07-2008. Ekstraordinært møde

Forretningsudvalget - Referat 01-07-2008. Ekstraordinært møde

Regionshuset - Forretningsudvalget

Mødedato
01-07-2008 Kl. 10:00 - 11:10

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen.

Afbud
Bent Krogh Petersen, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, William Jensen.

 

 

Dagsorden

  1. Gennemførselsplan vedr. Fremtidens sygehuse
  2. Studierejse til Norge
  3. Studierejse til England og Holland
  4. Meddelelser

 

 

1.      Gennemførselsplan vedr. Fremtidens sygehuse

Sagsnr:

08/9898

Resumé

Regionsrådet vedtog den 23. juni 2008 at bemyndige forretningsudvalget til at godkende det endelige høringsmateriale vedr. gennemførsel af akutplanen for Region Syddanmark, som skal udsendes i offentlig høring i perioden 1. juli til 1. september. Høringsmaterialet fremlægges med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 23. juni 2008 hovedforslag om gennemførelse af akutplanen for Region Syddanmark, ændringsforslag til delforslag Gråsten samt delforslag Gråsten i den ændrede skikkelse. Disse forslag indeholder de principielle punkter i gennemførselsplanen.

Regionsrådet vedtog samtidig at bemyndige forretningsudvalget til at godkende det endelige høringsmateriale, som skal udsendes i offentlig høring i perioden 1. juli til 1. september.

På baggrund af regionsrådets beslutning er der udarbejdet et høringsmateriale bestående af en gennemførselsplan samt tilhørende bilagssamling, som indeholder en mere detaljeret beskrivelse af implementeringen af de vedtagne forslag.

Høringsmaterialet skal udsendes i offentlig høring i perioden 1. juli til 1. september 2008 med henblik på endelig behandling i Regionsrådet i september 2008.

Indstilling

Det indstilles,

  • at forretningsudvalget godkender forslag til høringsmateriale med henblik på igangsættelse af offentlig høring i perioden 1. juli til 1. september 2008.

 

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

2.      Studierejse til Norge

Sagsnr:

08/9736

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2008 et oplæg til studierejser for regionsrådets politikere. Regionsrådet bemyndigede i den forbindelse forretningsudvalget til at godkende endeligt budget samt program og antal deltagende regionsrådsmedlemmer for hver af disse studierejser.

Studierejse til Norge den 15. - 19. september 2008:

Formålet med studierejsen er at få inspiration til det fremtidige arbejde inden for udviklingen af den syddanske psykiatri og boformer inden for det sociale område. Den nærmere baggrund for rejsen fremgår af det vedlagte materiale.

Tilmeldingsfristen for studierejsen er den 30. juni.

Budget pr. deltager: 18.244 kr. Samlet budget for turen foreligger til forretningsudvalgets møde.

Samlet antal deltagende regionsrådsmedlemmer foreligger til forretningsudvalgets møde.

Foreløbigt program for turen samt budget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles,

  • at forretningsudvalget godkender budget, program samt antal deltagende regionsrådsmedlemmer for studierejsen til Norge den 15. - 19. september 2008.

 

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

3.      Studierejse til England og Holland

Sagsnr:

08/9722

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2008 et oplæg til studierejser for regionsrådets politikere. Regionsrådet bemyndigede i den forbindelse forretningsudvalgt til at godkende endeligt budget samt program og antal deltagende regionsrådsmedlemmer for hver af disse studierejser.

Studierejse til England og Holland den 18. - 21. august 2008:

Formålet med studierejsen er at hente inspiration i forhold til organiseringen af almen praksis, samordning i sundhedsvæsenet og tilrettelæggelsen af kronikeromsorg i Region Syddanmark.

Budget pr. deltager: 14.938 kr. Forslag til budget for turen: 119.500 kr.

Antal deltagende regionsrådsmedlemmer: 5.

Foreløbigt program for turen, en oversigt over de deltagende regionsrådsmedlemmer samt budget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles,

  • at forretningsudvalget godkender budget, program samt antal deltagende regionsrådsmedlemmer for studierejsen til England og Holland den 18. - 21. august 2008.

 

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

4.      Meddelelser

Sagsnr:

08/513

Udvalget

Under punktet blev orienteret om:

  • Henvendelse fra Langeland Kommune vedr. et møde om kollektiv trafik.
  • Initiativ fra Danske Regioner om borgertopmøder den 1. november.

Siden er sidst opdateret 10-11-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring