Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Det præhospitale område. Referat 28-08-2008

Mødedato
28-08-2008 Kl. 13:00 - Kl. 14:30

Mødested
Mødeværelse 6

Medlemmer
Bente Bendix Jensen, Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück

Afbud
Ib Madsen, Karen Baungaard, Otto Lück, Jens Andresen, Karsten Uno Petersen og Per A. Moos Laursen.

Søren Salling deltog ikke i behandlingen af pkt. 1.

 

 

Dagsorden

 1. Orientering om sundhedsberedskab og præhospital indsats i Region Syddanmark
 2. Status på ambulanceudbud
 3. Mødeplan.
 4. Eventuelt.

 

 

1.      Orientering om sundhedsberedskab og præhospital indsats i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/234

Sagsfremstilling

Den 8. januar 2007 vedtog regionsrådet en sundhedsberedskabs- og præhospital overgangsplan.

Overgangsplanen opsummerer status ved overgangen fra amter til region. Overgangsplanen har alene status som plan for indsatsen i en overgangsperiode, indtil en endelig sundhedsberedskabs- og præhospital plan er udarbejdet.

Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsnets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv. udover det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser. Planerne for udvidelse og omstilling skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab.

Det fremgår af bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale af 26. september 2006, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet en gang i hver valgperiode skal udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

På mødet vil præhospital leder i Region Syddanmark Torsten Lang-Jensen give en orientering om sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats i regionen samt om planarbejdet.

Den 18. september 2007 vedtog sundhedskoordinationsudvalget en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af sundhedsberedskabsplaner i regionen og kommunerne i regionen. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra regionen, kommunerne og praksissektoren mv., der koordinerer arbejdet med udarbejdelse af sundhedsberedskabsplaner.

Ifølge planen skal regionen og kommunerne i september 2008 færdiggøre et udkast til plan, der sendes til høring i Sundhedsstyrelsen, hos nabokommuner og -regioner mv. i oktober. I november tilrettes planerne, inden de forelægges til politisk beslutning i december 2008.

Indstilling

 • Til orientering.

Udvalget

Præhospital leder i Region Syddanmark Torsten Lang-Jensen orienterede om sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats i regionen, samt procesplan for sundhedsberedskabet.

Planen vil komme til politisk behandling senere på året.

Bilag:

 

 

2.      Status på ambulanceudbud

Sagsnr:

07/278

Sagsfremstilling

Der gives en mundtlig orientering om status på ambulanceudbudet.

Indstilling

 • Til orientering

 

Udvalget

Sundhedsdirektør Jane Kraglund orienterede om status på ambulanceudbud, herunder:

 • udbud af ambulanceenheder
 • udbud af liggende patientbefordring
 • udbud af vagtcentraldrift
 • etablering af vagtcentral
 • forventninger i forhold til videre proces.

3.      Mødeplan.

Sagsnr:

08/414

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes d. 10. september 2008 om eftermiddagen. Det foreslås, at mødet afholdes på Sydvestjysk Sygehus, og at årets resterende møder afvikles efter følgende plan:

22. oktober: Odense Universitetshospital/Svendborg.

5. november: Sygehus Lillebælt.

10. december: Sygehus Sønderjylland.

Indstilling

 • Til drøftelse.

Udvalget

Følgende mødedatoer blev aftalt for resten af 2008:

 • 10. september kl. 13.00 på Grindsted Sygehus
 • 8. oktober kl. 12.00 i regionshuset
 • 10. november kl. 15.00, Sygehus Lillebælt
 • 10. december kl. 13.00, Sygehuset i Sønderborg.

 

 

4.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/414

Udvalget

Sundhedsdirektør Jane Kraglund orienterede om nødbehandlerforsøgsprojektordning i Vamdrup, og om en evt. forlængelse af ordningen.


Siden er sidst opdateret 09-10-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring