Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 28-08-2008 - Gennemførelse - akutområdet

Mødedato
28-08-2008 Kl. 14:30 - Kl. 16:00

Mødested
Mødeværelse 6

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück

Afbud
Ib Madsen, Karen Baungaard, Otto Lück, Jens Andresen, Bente Bendix Jensen, Karsten Uno Petersen og Per A. Moos Laursen.

 

 

Dagsorden

  1. Screeningsskema til ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer
  2. Mødeplan
  3. Eventuelt

 

 

1.      Screeningsskema til ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer

Sagsnr:

08/7349

Sagsfremstilling

Regeringen og Danske Regioner har nedsat et ekspertpanel, som skal vurdere større anlægsprojekter på sygehusområdet i forhold til en række aftalte målsætninger og principper, herunder give en indstilling til regeringen vedr. de enkelte projekter.

Panelet skal inden udgangen af 2008 foretage en screening af de fem regioners større strukturelle anlægsprojekter i lyset af regionernes sygehusplaner. Til brug for denne screening har ekspertudvalget brug for en række oplysninger om de enkelte regioners planer og de projekter, der planlægges iværksat i medfør heraf. Disse oplysninger skal sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse senest d. 25. august 2008 via et screeningsskema.

Det udfyldte screeeningsskema vil blive eftersendt til det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet, som på mødet desuden vil blive orienteret mundtligt om Region Syddanmarks besvarelse til ekspertpanelet. 

Indstilling

  • Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Der forventes en tilbagemelding ultimo 2008.

Bilag:

 

 

 

 

2.      Mødeplan.

Sagsnr:

08/413

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes d. 10. september 2008 om eftermiddagen. Det foreslås, at mødet afholdes på Sydvestjysk Sygehus, og at årets resterende møder afvikles efter følgende plan:

22. oktober: Odense Universitetshospital/Svendborg.

5. november: Sygehus Lillebælt.

10. december: Sygehus Sønderjylland.

Indstilling

  • Til drøftelse.

 

Udvalget

Følgende mødedatoer blev aftalt for resten af 2008:

  • 10. september kl. 14.30 på Grindsted Sygehus
  • 8. oktober kl. 13.00 i regionshuset
  • 10. november kl. 16.30, Sygehus Lillebælt
  • 10. december kl. 14.30, Sygehuset i Sønderborg.

3.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/413


Siden er sidst opdateret 29-08-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring