Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Strategi for kronisk sygdom - referat 08-09-2008

Mødedato
08-09-2008 Kl. 16:00 - 17:00

Mødested
Center for Kvalitet, P. V. Tuxens Vej 5, 5500 Middelfart – 1. sal i konferencelokalet

Medlemmer
Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Ole Jacobsen, Bent Krogh Petersen, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen, Anita Kjøng-Rasmussen, Kristian Grønbæk Andersen, Bent Krogh Petersen

Afbud
Thyge Nielsen, Bo Libergren

 

 

Dagsorden

  1. Strategien "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark"
  2. Næste møde
  3. Eventuelt

1.      Strategien "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark"

Sagsnr:

08/8573

Resumé

På baggrund af den endelige udformning af sundhedsaftalerne er oplæg til strategi for kronisk sygdom færdiggjort. Strategien forelægges til drøftelse med henblik på anbefaling over for regionsrådet.

Sagsfremstilling

Siden foråret 2007 har en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis arbejdet på en strategi for kronisk sygdom. Strategien har været i høring i starten af 2008, ligesom hovedprincipperne indgår i grundaftalerne om de tværgående emner.

Oplæg til strategi for kronisk sygdom er for ganske kort tid siden gjort færdig og forelægges hermed det særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom.

Strategien, der består af 21 konkrete initiativer, danner rammen om den fremtidige indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark. Implementering og udmøntning af strategien er en stor udfordring for både region, almen praksis og kommuner og vil kræve nytænkning, omorganiseringer og nye arbejdsgange og –former.

Som led i implementeringen nedsættes der fire sygdomsspecifikke koordineringsgrupper, der skal udarbejde patientforløbsprogrammer for kronisk sygdom. Dvs. rammer for den tværfaglige indsats. Der nedsættes grupper inden for hjerte-, diabetes-, KOL- samt muskel-skelet-området med deltagelse fra såvel sygehuse, sundhedsstab, almen praksis som kommuner.

Indstilling

Det indstilles:

  • At det særlige udvalg anbefaler den tværsektorielle strategi "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark" over for regionsrådet.
Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

2.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde er fastlagt til torsdag den 9. oktober 2008 i regionshuset, Vejle.

3.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Siden er sidst opdateret 09-09-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring