Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Gennemførelse - akutområdet. Referat 10-09-2008

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet

Mødedato
10-09-2008 Kl. 15:30

Mødested
Grindsted Sygehus, kantinen

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück

Afbud
Bjarne Juel Møller, Karsten Uno Petersen, Karen Baungaard, Carl Erik Jensen, Søren Salling.

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af gennemførelsesplan for akutområdet
 2. Eventuelt.
 3. Mødeplan.

 

 

1.      Godkendelse af gennemførelsesplan for akutplan

Sagsnr:

08/8992

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog d. 20. december 2007 akutplanen for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark. Hovedpunkterne i akutplanen er:

 • Der oprettes fem akutsygehuse med hver én fælles akutmodtagelse. De fem akutsygehuse placeres i Odense, Svendborg, Esbjerg, Kolding og Sønderjylland
 • Sygehusene i Odense og Sønderjylland nybygges
 • Vejle Sygehus bliver specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling
 • Middelfart Sygehus bliver specialsygehus for rygbehandling
 • Friklinikken i Give fortsætter og udvikles i samarbejde med Region Midtjylland
 • Grindsted Sygehus fortsætter indtil videre med modtagelse af visiterede intern medicinske patienter samt planlagte behandlinger inden for det kirurgiske område
 • Nogle af de øvrige sygehuse omdannes til sammedagssygehuse
 • Ærø Sygehus fortsætter med ø-beredskab
 • Det præhopitale område udbygges, så der er en regionsdækkende indsats med lægebiler og akutbiler

D. 23. juni 2008 godkendte regionsrådet, at et forslag til gennemførelsesplan vedr. akutområdet blev sendt i høring.

Gennemførelsesplanen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan akutplanen kan realiseres. Gennemførelsesplanen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport "Styrket akutberedskab - et planlægningsredskab for det regionale sundhedsvæsen" af 2007 og  i overensstemmelse med regionens egne overordnede visioner for sundhedsområdet.

Nøgleordene i gennemførelsesplanen er, at: 

 • styrke og udbygge de gode patientforløb
 • styrke faglighed og kvalitet
 • styrke patientservice
 • sikre det højt specialiserede område
 • styrke det grænseoverskridende samarbejde
 • sikre drift og produktivitet, og
 • skabe gode og attraktive arbejdspladser.

Hertil kommer, at gennemførelsesplanen placerer det sønderjyske akutsygehus i Gråsten.

Høringsperioden vedr. gennemførelselsplanen var 1. juli 2008 - 1. september 2008 kl. 12. Høringsparterne er de samme som ved høringen om oplægget til akutplan i efteråret 2007.

Umiddelbart efter høringsperiodens udløb begyndte udarbejdelsen af et notat, der giver et resume af  de indkomne svar. Hvis høringssvarene giver anledning hertil, knyttes der desuden i notatet faktuelle bemærkninger til svarene og forslag til ændringer i gennemførelsesplanen. 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af akutplanen

 • drøfter de indkomne høringssvar og det tilhørende notat, og
 • på baggrund af drøftelserne videresender høringssvarerne og notatet til videre politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. 

 

 

Udvalget

Det særlige udvalg drøftede høringssvarene og stillede uddybende spørgsmål til de bemærkninger vedr. høringssvarene, som fremgik af det eftersendte notat. Herefter sendte det særlige udvalg materialet til videre politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet.

Under dette punkt blev udvalget desuden orienteret om forberedelsen af en informationsindsats efter regionsrådets behandling af gennemførelsesplanen.  

Bilag

 

 

2.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/413

 

 

Udvalget

Notat om VVM-undersøgelse vedr. sygehus i Gråsten blev omdelt.

 

3.      Mødeplan.

Sagsnr:

08/413

Sagsfremstilling

De resterende møder i det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet blev d. 28. august 2008 berammet således.:

8. oktober kl. 13.00 i regionshuset;

10. november kl. 16.30 på Sygehus Lillebælt;

10. december kl. 14.30 på sygehuset i Sønderborg.


Siden er sidst opdateret 11-09-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring