Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Gennemførelse - akutområdet. Referat 08-10-2008

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet

Mødedato
08-10-2008 Kl. 13:20 - 14:20

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück.

Afbud
Karsten Uno Petersen, Karen Baungaard, Otto Lück, Søren Salling.

 

Dagsorden

  1. Byggesager som følge af gennemførelsesplanen for akutområdet
  2. Mødeplan.
  3. Eventuelt.

 

 

1.      Byggesager som følge af gennemførelsesplanen for akutområdet

Sagsnr:

08/15058

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog d. 29. september 2008 gennemførelsesplanen for akutområdet. Planen indeholder en række projekter vedr. byggerier af både midlertidig og permanent karakter. Der forelægges en oversigt, hvoraf det fremgår, hvilke projekter der forventes forelagt for regionsrådet i løbet af det næste halve år.

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet til orientering.   

Udvalget:

Poul Bisgaard gav en supplerende, mundtlig redegørelse om byggeprojekterne - herunder om de justeringer, som ændringerne i gennemførelsesplanen vedr. Sygehus Sønderjylland giver anledning til.

Det særlige udvalgs medlemmer stillede uddybende spørgsmål og afgav kommentarer til redegørelsen.

Bilag:

 

 

2.      Mødeplan.

Sagsnr:

08/413

Sagsfremstilling

Årets resterende møder i det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet afvikles efter følgende plan:

d. 10. november kl. 16.30 på Sygehus Lillebælt;

d. 10. december kl. 14.30 på sygehuset i Sønderborg.

 

Udvalget:

Næste møde afholdes d. 19. november 2008 på sygehuset i Kolding.

 

 

3.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/413

Udvalget:
Ingen bemærkninger.

Siden er sidst opdateret 09-10-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring