Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Det præhospitale område. Referat 08-10-2008

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. det præhospitale område

Mødedato
08-10-2008 Kl. 12:00 - 13:10

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Bente Bendix Jensen, Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück.

Afbud
Otto Lück, Karsten Uno Petersen, Karen Baungaard, Søren Salling.

 

 

Dagsorden

  1. Ambulanceudbud.
  2. Mødeplan.
  3. Eventuelt.

 

 

1.      Ambulanceudbud.

Sagsnr:

07/278

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig status vedr. ambulanceudbuddet.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering for det særlige udvalg vedr. præhospitalsområdet

 

Udvalget:

Jane Kraglund orienterede om status vedr. ambulanceudbudet, herunder drøftelser med tilbudsgiver og mulighederne for eventuelt at gennemføre et nyt udbud.

Det særlige udvalg vedr. det præhospitale område stillede uddybende spørgsmål til redegørelsen og havde en indledende drøftelse af status. Det særlige udvalg konstaterede, at administrationen arbejder videre med sagen, som vil blive forelagt igen til politisk behandling på grundlag af resultaterne fra dette arbejde.

 

 

2.      Mødeplan.

Sagsnr:

08/414

Sagsfremstilling

Årets resterende møder i det særlige udvalg vedr. præhospitalsområdet afvikles efter følgende plan:

d. 10. november kl. 15.00 på Sygehus Lillebælt;

d. 10. december kl. 13.00 på sygehuset i Sønderborg.

 

Udvalget:

Næste møde afholdes d. 19. november 2008 kl. 13.30 på sygehuset i Kolding.

 

 

3.      Eventuelt.

Sagsnr:

08/414

Udvalget:

Jane Kraglund orienterede om, at der ville blive udsendt invitationer til det særlige udvalgs medlemmer til en demonstration af en ny type ambulance.


Siden er sidst opdateret 09-10-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring