Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPresse og nyhederpilArtiklerpilArtikelarkivpilDecember 2008pilRegion Syddanmark forlænger aftale med kræftrehabiliteringscenter

Region Syddanmark forlænger aftale med kræftrehabiliteringscenter

Region Syddanmark har valgt midlertidigt at forlænge en aftale med kræfthabiliteringscentret Dallund, der ligger ved Søndersø på Fyn.
Den beslutning slog regionsrådet forleden fast.

Aftalen forlænges til 1. januar 2010.

Rehabiliteringstilbuddet på Dallund retter sig mod kræftramte, som er færdigbehandlede og sygdomsfrie. Opholdet er af 6 dages varighed.

Sammenhængende patientforløb
En arbejdsgruppe i Region Syddanmark har haft til opgave at undersøge, hvordan samarbejdet og koordineringen af kræftrehabiliteringen skal foregå fremover.

Arbejdsgruppen har anbefalet en række overordnede principper for arbejdsdelingen mellem region, kommune og øvrige aktører. Vurderingen er at ansvaret for helheden i rehabiliteringsindsatsen ligger i kommunalt regi, men at et sammenhængende forløb vil kræve en tæt koordinering mellem parterne.

Koordinering sker lokalt
- Det er meget vigtigt, at behandling og rehabilitering kommer til at hænge godt sammen, så vi får et sammenhængende patientforløb. Koordineringen af arbejdsdelingen i rehabiliteringsindsatsen mellem region og kommuner vil derfor blive taget op i de lokale samarbejdsorganer mellem regionens sygehuse og kommuner,
sagde Bo Libergren, formand for særligt udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner.

Styrkes på sygehusene
Fremover skal indsatsen på rehabiliteringsområdet derfor også styrkes på regionens egne sygehuse, så der i højere grad er sammenhæng med det øvrige patientforløb og så forløbet integreres i de kræftpakkeforløb, som er i gang med at blive indført på sygehusene. Dette initiativ vil blive igangsat via den regionale kræftstyregruppe.

Samtidig vil Region Syddanmark medvirke aktivt i den forskningsmæssige indsats inden for kræftrehabilitering, hvilket blandt andet vil ske gennem det Nationale Center For Kræftrehabilitering, som er oprettet i regi af Syddansk Universitet.

Fakta
RehabiliteringsCenter Dallund blev etableret som et 5-årigt projekt i 2001 og drives af Kræftens Bekæmpelse. Centret har til formål at gennemføre kræftrehabiliteringsforløb samt gennem udvikling og forskning at skabe generel viden og effekten af rehabilitering af kræftpatienter.
Deltagelsen sker gerne et antal måneder efter færdigbehandling på sygehus.
Elementerne i forløbet er:

  • Undervisning mv. i kræft og senfølger, kræft og psyke samt kræft og seksualitet.
  • Tilbagevenden til arbejdet.
  • Eksistens, tro, håb.
  • Kostundervisning.
  • Motion og afspænding.
  • Individuelle samtaler samt handleplan.
  • Tilbud om værkstedsaktiviteter, krop og kunst mv.

Rehabiliteringen finansieres af Region Syddanmark (48%) og af Kræftens Bekæmpelse (52%). Det tidligere Fyns Amt, Sønderjyllands Amt og Vejle Amt havde alle indgået aftaler med Rehabiliteringscenteret Dallund om visitering af kræftpatienter. I Ribe Amt var ikke indgået en tilsvarende aftale. Visiteringen blev her foretaget ad hoc.
I 2007 og 2008 har regionen haft en økonomisk ramme på 1,8 mio. kr., svarende til ca. 172 pladser på Dallund.


Siden er sidst opdateret 01-12-2008.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |