Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regional udviklingsplan - referat 13-01-2009

Mødedato
13-01-2009 Kl. 16:00

Mødested
Mødeværelse 3

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, Carsten Abild, Kristian Grønbæk Andersen, Lisbeth Poulsen, Ole Jacobsen, Poul Sækmose, Preben Jensen, Stephanie Lose, Willy Sahl.

Afbud
Carsten Abild.

 

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Mødeplan for 2009
 3. Orientering om opfølgning på Regional UdviklingsPlan
 4. Eventuelt

 

 

Sagsnr: 09/13

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. regional udviklingsplan skal vælge formand og næstformand.

Udvalget

Karsten Uno Petersen blev valgt som formand og Stephanie Lose blev valgt som næstformand.

 

 

Sagsnr: 09/13

2.      Mødeplan for 2009

Sagsfremstilling

Det foreslås, at møderne i det særlige udvalg vedr. regional udviklingsplan afvikles efter følgende mødeplan:

 • 3. marts
 • 28. april
 • 5. maj
 • 2. juni
 • 18. august
 • 29. september
 • 27. oktober
 • 8. december

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 16.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedr. regional udviklingsplan godkender forslaget til mødeplan for 2009, og at næste møde dermed afholdes den 3. marts 2009.

Udvalget

Mødeplanen blev godkendt med den ændring, at mødet i april afholdes den 16. april i stedet for den 28. april.

Bilag:

 

 

Sagsnr: 09/179

3.      Orientering om opfølgning på Regional UdviklingsPlan

Resumé

Regionsrådet vedtog Regional UdviklingsPlan den 29. september 2008. Til planen knytter der sig 15 konkrete initiativer til opfølgning. På mødet gives en redegørelse om følgende tre forhold: 1) Status for de 15 opfølgende initiativer, 2) Særlige opgaver i 2009 i tilknytning til Regional UdviklingsPlan samt 3) Vækstredegørelsen "RUP i tal".

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog Regional UdviklingsPlan den 29. september 2008. Regional UdviklingsPlan danner sammen med regionsrådets øvrige regionale strategier rammen for Region Syddanmarks indsats for at skabe og styrke udviklingen i Syddanmark.

Visionen for udviklingsplanen er Det gode liv. Visionen udmøntes gennem tre gennemgående værdier: Udsyn, frisind og bæredygtighed samt fem strategier, som giver retningen: Bo og leve, viden og læring, vækst og velstand, oplevelser og fritid samt sammenhæng og tilgængeligehd.

Til visionen knytter der sig et katalog af 15 opfølgende initiativer som regionsrådet har eller vil igangsætte for at følge op på udviklingsplanen. Endelig indeholder udviklingsplanen tre redegørelser: Infrastruktur, grænseregionalt samarbejde samt miljøvurdering.

De 15 initiativer er:

 • Dialogforum for Bo og leve
 • Byanalyse
 • Katalog over bynære rekreative naturområder
 • Kompetenceløft
 • Fra grænseregion til vækstregion
 • Indsatsgrupper for erhvervsudvikling
 • Indsatsgruppe for udviklingsområder
 • Bæredygtig erhvervsudvikling
 • Countdown 2010
 • Kulturpuljen
 • Mobilitetsråd
 • Regionale analyser
 • KONTUR Syddanmark
 • Monitorering
 • Ideudvikling

 

En række af initiativerne er allerede igangsat, andre er igangsat men skal videreudvikles, mens enkelte initiativer endnu ikke er igangsat.

I 2009 vil fokus i arbejdet med Regional UdviklingsPlan ligge på de opfølgende initiativer samt på en fortsat fastholdelse af fokus på Det gode liv.

Sagen forelægges med henblik på at give et overblik over status for de 15 opfølgende initiativer og de opgaver, der i 2009 vil knytte sig til Regional UdviklingsPlan.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

 

 

 

Sagsnr: 09/13

4.      Eventuelt

Udvalget

Ingen punkter.

Siden er sidst opdateret 30-06-2009.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring