Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Fælles akutmodtagelser - referat 03-02-2009

Mødedato
03-02-2009 Kl. 15:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 6

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, John Lohff, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Otto Lück, Per A. Moos Laursen, Stephanie Lose.

Afbud
Bjarne Juel Møller.
Otto Lück deltog ikke i punkt 2-4

 

 

 

Dagsorden

  1. Overordnet præsentation af model for fælles akutmodtagelser (FAM)
  2. Mødeplan
  3. Meddelelser
  4. Eventuelt

 

 

 

Sagsnr: 08/12080

1.      Overordnet præsentation af model for fælles akutmodtagelser (FAM)

Sagsfremstilling

D. 29. september 2008 vedtog regionsrådet en gennemførelsesplan, der er en detaljeret beskrivelse af, hvordan akutplanen for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark kan realiseres. Som led i opfølgningen på denne beslutning blev der iværksat et arbejde med at tilvejebringe en fælles model for, hvordan de fælles akutmodtagelser (FAM) skal organiseres.

Et forslag til en sådan fælles model er blevet udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe, som blev nedsat på baggrund af Region Syddanmarks FAM-konference.

Lægelig direktør Henrik Villadsen, Sygehus Sønderjylland, har været formand for arbejdsgruppen. Han vil på mødet give en overordnet præsentation af FAM-rapporten omfattende:

  • redegørelse for baggrunden for FAM, herunder krav fra Sundhedsstyrelsen,
  • processen omkring udarbejdelsen af udkast til rapport og
  • præsentation af visionen for FAM
  • den videre proces og tidsplan

En mere detaljeret gennemgang af rapporten vil finde sted på det næste møde i  det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser den 27. februar 2009.

Det forventes, at regionsrådet den 23. marts 2009 tager stilling til, hvorvidt udkast til rapport om fælles akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark kan sendes i høring.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Lægelig direktør Henrik Villadsen, Sygehus Sønderjylland præsenterede FAM-rapporten.

Der var i udvalget en dialog med Henrik Villadsen om forskellige problemstillinger i oplægget samt de forudsætninger, der er lagt til grund for beregningerne.

Bemærkningerne fra udvalget vil blive indarbejdet i udkastet, som det særlige udvalg skal drøfte igen inden udkastet skal behandles i regionsrådet.

Slides fra præsentationen.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 9/8

2.      Mødeplan

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser godkendte d. 6. januar 2009 en mødeplan. Ud over de allerede fastlagte mødedatoer foreligger der nu også et forslag til, hvor udvalgsmøderne kan afholdes:

27. februar: OUH/Svendborg

2. aprill: Regionshuset

6. maj: Sydvestjysk Sygehus

3. juni: Regionshuset

13. august: De Vestdanske Friklinikker

2. september: Regionshuset

1. oktober: Sygehus Lillebælt

4. november: Regionshuset

2. december: Sygehus Sønderjylland 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser godkender forslaget til mødesteder, og at næste møde i overensstemmelse hermed afholdes d. 27. februar 2009 på OUH/Svendborg.

Udvalget

Det særlige udvalg godkendte udkastet til mødesteder.

Det undersøges herudover om der er mulighed for at besøge Hjertecenter Varde den 27. februar. Hvis dette er muligt, flyttes besøget på Svendborg Sygehus til den 2. april.

Poul-Erik Svendsen og Karsten Uno Petersen kunne ikke tilslutte sig forslaget om besøg på Hjertecenter Varde.

 

 

 

Sagsnr: 09/8

 

3.      Meddelelser

Udvalget
-

 

 

Sagsnr: 09/8

4.      Eventuelt

Udvalget
-

Siden er sidst opdateret 23-02-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring