Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Oprensningsforløbet

Oprensningen blev udført ved brug af damp som opvarmede jord og undervandet og dermed kogte de spildte kemikalier. Der blev fjernet 99,7 % af forureningen i leren og forventet over 95 % af forureningen i sandet. Der blev i alt fjernet 4 gange så meget forurening som først forventet. 

Oprensning af spild med klorerede opløsningsmidler, Knullen 8, Odense

Mandag 13. oktober 2008 blev der slukket for oprensningen af en tidligere renserigrund på Knullen ved Højby i Odense. Oprensningen har været yderst vellykket. Der er hentet langt mere forurening op fra undergrunden end forventet.

Inden oprensningen ved Højby gik i gang, var det beregnet, at der befandt sig ca. 1 ton opløsningsmidler i jorden og grundvandet under grunden. Målinger foretaget løbende under oprensningen har imidlertid vist, at der samlet set er hentet ca. 4 tons opløsningsmidler op.

Oprenset 4 gange så meget forurening som forventet

Oprensningen ved hjælp af damp og elektricitet har haft til formål at koge spildte renserikemikalier ud af jorden og grundvandet under grunden, så de kunne suges op og fjernes i et aktivt kulfilter.

Fotoet viser de isolerede rør, der leder dampen gennem en manifold med flowmålere og derfra videre ud i de enkelte dampboringer, og dermed ud i sandlaget

Fotoet viser de isolerede rør, der leder dampen gennem en manifold med flowmålere og derfra videre ud i de enkelte dampboringer, og dermed ud i sandlaget. Foto: Jørgen Diswal.

Det forventede mål om at nedbringe forureningen med mere end 95 procent er nået, idet beregninger peger på, at 99 procent af forureningen i kildeområdet, er fjernet. Oprensningen er dermed gennemført og afsluttet på kortere tid end forventet.

Vi kan se at vi har fjernet 99,7 procent af forureningen i leren. For sandlaget har vi ikke så detaljerede målinger at vi kan opgøre oprensningsgraden, men der er intet i de målinger vi har der tyder på, at den er dårligere end de forventede 95 procent. Selv om den forurening der findes i kildeområdet uden for oprensningsområdet medtages, kan vi sige, at vi har opnået en samlet oprensningsgrad på 99 procent.

Den meget høje oprensningsgrad skyldes en kombination af at der var mere forurening end forventet, og at hovedparten af forureningen fandtes i moræneleren. Der var således mere forurening hvor oprensningsgraden var bedst samtidig med at den større forureningsmængde i oprensningsområdet betyder at den efterladte forureningsmængde uden for oprensningsområdet betyder mindre.

Oprensningsforløbet er illustreret på nedenstående figur:

Graf der viser koncentrationen af PCE i jorden samt hvor meget PCE der er opsamlet af oprensningsarbejdet efter en given tidsperiode.

Ovenstående graf viser koncentrationen af PCE i jorden samt hvor meget PCE der er opsamlet af oprensningsarbejdet efter en given tidsperiode.

Den ujævne kurve viser forureningsindholdet i luft, der er suget ud af oprensningsområdet. Det ses indholdet har været oppe på mere end 10 g perchlorethylen/m3. Med en udsuget luftmængde på 600 m3/time svarer det til at der opsamlet op til 150 kg perchlorethylen i døgnet og samlet at der er opsamlet 3200 kg perchlorethylen. Ud over opsamling af forurening i udsuget luft, er der fjernet forurening ved oppumpning af vand. Ved at lægge den opsamlede forureningsmængde i vandet til når vi en opsamling af perchlorethylen på 3500 kg.

Det ses at forureningsindholdet i den opsugede luft falder meget i den sidste del af oprensningsforløbet. Det er ud fra dette forløb og kontrolprøver fra fem boringer, at vi kan sige at oprensningsgraden i moræneleren er på 99,7%.

Vi ved fra undersøgelsen af forureningsspredningen, at der foregår en ikke uvæsentlig nedbrydning af forureningen. Fra prøver fra oprensningsområdet kan vi se at nedbrydning starter allerede i kildeområdet. Indhold af nedbrydningsprodukter i den udsugede luft betyder, at der samlet er samlet fire tons klorerede opløsningsmidler op.

Svært at give et præcist billede af forureningsmængden

At en forurenet grund indeholder langt større mængder forurening end forventet, viser hvor komplicerede sådanne forureninger kan være. Det er set før i lignende sager, forklarer geolog Niels Just fra Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark:

Oprensningen af Knullen viser, hvor vanskeligt det kan være at give et blot nogenlunde præcist billede af forureningssituationen. Forureningen spredes og deles op i mange isolerede lommer i jordlaget, lommer som man skal være heldig at træffe helt præcist med sine boringer ", forklarer Niels Just.


Siden er sidst opdateret 29-07-2020.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring