Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Oversigt af rapporter og analyser fra Kærgård Klitplantage

Samlet oversigt over de mange rapporter og analyser der er udarbejdet fra Kærgård Klitplantage

Årstal

Dokumenter

Bemærkninger

Feb 2017 Revurdering af afværge af grube 1-4, Kærgård Plantage Rambøll, Geosyntec, COWI

Okt 2012

Kærgård Plantage undersøgelsesrapport, grube 3-4

Bilag til undersøgelsesrapport, grupe 3-4

Rambøll, COWI 

Apr 2012

Kærgård Plantage - grube 3-6, vurdering af omkostninger til oprensning af forurening under grundvandsspejlet

Notat omkring økonomi for grundvandsoprensning

Rambøll, COWI

Mar 2012

Samlerapport, teknologiudvikling vedr. in situ oprensning under grube 1 og 2

Rambøll, COWI, Geosyntec, isotec

Mar 2011

Rapport om undersøgelse af grube 3-6

 

COWI, Rambøll

Nov 2008

Vandanalyser, Esbjerg Kemi

 

Okt 2008

 

Vandanalyser fra grube 1 og 2

Analyser af barbiturater og sulfanoamider, 4 omprøver

Analyser af barbiturater og sulfanoamider, 23 prøver

I efteråret 2008 er der i Kærgård Plantage udtaget vandprøver fra 10 boringer med 25 filtre, der er placeret nedstrøms for grube 1 og grube 2.

Mar 2008

Rapport om forklassificering af jord

 

Grontmij-Carl Bro

Nov 2007

Vandanalyser fra filter 4 og 5, Esbjerg Kemi

 

Okt 2007

 

Vandanalyser fra grube 1 og 2

Analyse af barbiturater og sulfanoamider

Sep 2007

Analyse af tjærestoffer, PCB og cyanid

 

Prøve-nr. 3024 og 3026 er fra slamlaget i grube 1.
Prøve-nr. 3025 er under slamlaget i grube 1.
Prøve-nr. 3021 og 3023 er fra slamlaget i grube 2.
Prøve-nr. 3022 er under slamlaget i grube 2.

Aug 2007

 

Vurdering af mobiliteten af kviksølv i undergrunden efter bortgravning af stærkt forurenet jord/sand fra gruberne 1 og 2

Notat om kviksølvsanalyser og andre metaller

Redegørelse om fund af kviksølv og andre metaller

Jens Chr. Tjell, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

DMU

 

Jul 2007

Analyser af tungmetaller

 

Prøve-nr. 3001, 3003, 3005, 3007, 3011 er fra slamlaget i grube 1 og 2.
Prøve-nr. 3002, 3004, 3008, 3012 er fra under slamlaget i grube 1 og 2.

Jul 2007

Notat om jord- og poreluftundersøgelse, Esbjerg Kemi

 

COWI

Feb-Mar 2007

 

Samlerapport om anbefaling til førte trin i en oprensningsindsats

Notat om skitseprojekt for afgravning af grube 1 og 2

Notat om oprensning under grundvandsspejlet i grube 1 og 2 - afværgeprogeam med forslag til teknologiudviklingsprojekt (pilotforsøg)

Notat om afgrænsning af forurening ved grube 1 og 2

Notat om undersøgelser af terrænnær forurening ved strandområde

Anbefalinger, begrundelse, effekt og økonomi, COWI

Nov 2006

 

Samlerapport over undersøgelser afrapporteret i nov og dec 2006

Delrapport nr. 6 over forurening fra Esbjerg Kemi

Ribe Amt og MST, COWI

Mar 2005

Redegørelse

 

Ribe Amt og MST

 


Siden er sidst opdateret 28-08-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring