Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Socialområdets boliger og andre bygninger - referat 26-02-2009

Mødedato
26-02-2009 – holdes i forlængelse af mødet i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning
(som starter kl. 14.00).

Mødested
Bo- og Kontaktcenter Flydedokken
Vester Voldgade 19
7000 Fredericia

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, Andrea Terp Christensen, Bente Bendix Jensen, Christina Gammelgaard Jensen, Jens Andersen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Karen Baungaard, Otto Lück, Pierre Topaz

Afbud
Otto Lück

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Mødeplan for 2009
 3. Målsætninger for fremtidens boliger på socialområdet i Region Syddanmark
 4. Status for bygningsgennemgang på socialområdet
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr:

09/9

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygninger skal vælge formand og næstformand.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget vælger formand og næstformand.

Udvalget:

Bente Gertz Hansen blev valgt som formand og Karen Baungaard blev valgt som næstformand.

 

 

 

2.      Mødeplan for 2009

Sagsnr:

09/9

Sagsfremstilling

Det foreslås, at møderne i det særlige udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygninger afvikles efter følgende mødeplan:

 • 30. april - Psykiatriens adm. i Middelfart
 • 25. juni - Autismecenter Holmehøj i Ringe
 • 20. august - Østruplund ved Otterup
 • 29. oktober - Oligofreniteam Haderslev
 • 10. december - Regionshuset

 

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 16.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygning godkender forslaget til mødeplan for 2009.

 

Udvalget:

Udvalget godkendte forslaget til mødeplan for 2009.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Målsætninger for fremtidens boliger på socialområdet i
Region Syddanmark

Sagsnr:

09/2771

Resumé

Målsætningerne for fremtidens boliger skal være ledetråd for planlægningen af de boliger for mennesker med særlige behov, som er knyttet til Region Syddanmarks sociale tilbud.

Sammen med Region Syddanmarks brugerpolitk skal målsætningerne være det politiske grundlag for beslutninger omkring nybyggeri og renovering af disse boliger samt retningsgivende generelt for de bygninger, der knytter sig til tilbuddene.

Sagsfremstilling

Målsætningerne for fremtidens boliger bygger blandt andet på FNs Handicapkonvetion, som Danmark ventes at ratificere i 2009 samt de etiske og værdimæssige signaler, som kommer til udtryk i Velfærdsministeriets seneste publikationer og resultaterne fra konferencen "Fremtidens Botilbud", som Region Syddanmark holdt sammen med LEV og Nyborg Kommune den 20. november 2007.

Gennem fremlæggelsen af målsætningerne for fremtidens boliger ønsker Region Syddanmark at bidrage med et grundlag for en bred debat om forholdene for borgere med særlige behov i overensstemmelse med Regionsrådets værdier om åbenhed, dialog og borgerinddragelse.

Med Region Syddanmarks sociale tilbud menes de tilbud inden for det sociale og socialpsykiatriske felt samt specialundervisning, som regionen har drifts- og udviklingsansvaret for.

For de tilbud, som ikke indeholder boliger (skoler og børnehaver) lægges der vægt på, at der i bygningsspørgsmål tages udgangspunkt i de samme grundlæggende holdninger med hensyn til menneskesyn og handicappolitik, som udtrykkes i dette papir.

Målsætningerne er som udgangspunkt formuleret for permanente boliger i tilbud for voksne personer (boformer efter SEL § 108). Region Syddanmark har også andre boligformer. De særlige hensyn, som skal gælde for disse andre boligformer er nedenfor formuleret i forhold til målsætningerne for permanente voksenboliger.

Region Syddanmark har pligt til at sikre udvikling herunder en tidssvarende bolig- og bygnings-standard i sine sociale tilbud. Derfor har Regionsrådet i 2009 nedsat et særligt politisk udvalg, der skal sikre Regionsrådet et overblik over standarden af alle socialområdets boliger og bygninger.

Dernæst skal udvalget til regionsrådet udarbejde et forslag til en langsigtet plan for modernisering af boliger og andre bygninger på socialområdet. Udvalgets anbefalinger vil tage deres udgangspunkt i vedhæftede bilag.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget anbefaler over for regionsrådet, at målsætningerne for fremtidens boliger inden for det sociale område godkendes.

Udvalget:

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

4.      Status for bygningsgennemgang på socialområdet

Sagsnr:

09/2771

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen vil give en orientering om status på bygningsgennemgangen for socialområdets tilbud, herunder om prioriteringen af tilbuddene.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

 

5.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygninger afholdes den 30. april 2009 i forlængelse af mødet i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning.

Udvalget:

Næste møde afholdes den 30. april 2009.

 

 

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

09/9

Udvalget:

Bygningsafdelingen gav en redegørelse af sagsforløbet vedr. fældning af træer ved institutionen Æblehaven i Kolding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 27-02-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring