Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Undersøgelser af det terrænnære grundvand 2007

Ribe Amt gennemførte i slutningen af 2006 en undersøgelse af det terrænnære grundvand i Grindsted. Undersøgelsen blev iværksat af Ribe Amt for at afklare, hvordan grundvandsforureningen i Grindsted påvirker vandkvaliteten i det grundvand, der anvendes til havevanding. Ved undersøgelsen blev der fra nyetablerede og eksisterende boringer udtaget vandprøver fra det terrænnære grundvand for at vurdere indholdet af en række forureningsstoffer.

Ribe Amt har ikke endeligt afrapporteret undersøgelsens resultater. Som følge af strukturreformen har Region Syddanmark overtaget resultaterne pr. 1. januar 2007. Nærværende notat har til formål at samle og præsentere undersøgelsens resultater. Notatet er udarbejdet for Region Syddanmark. Region Syddanmark har overdraget resultaterne til Billund Kommune som efter Vandforsyningsloven er myndighed for havevanding.

Region Syddanmark vil, som det er nævnt i notatet, følge den fremtidige udvikling i den overordnede forureningsspredning i det terrænnære grundvand i udvalgte boringer. Region Syddanmark er i gang med at udarbejde en handlingsplan for det videre arbejde med forureningen fra de fire kilder i Grindsted By, der er relateret til aktiviteterne fra det tidligere Grindstedværket.


Siden er sidst opdateret 02-03-2009.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap