Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regional udviklingsplan - referat 16-04-2009

Mødedato
16-04-2009 Kl. 15:30 - 16:00

Mødested
MedCom . Rugårdsvej 15, 2 . DK-5000 Odense C – Mødelokale 1

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, Carsten Abild, Kristian Grønbæk Andersen, Lisbeth Poulsen, Ole Jacobsen, Poul Sækmose, Preben Jensen, Stephanie Lose, Willy Sahl.

Afbud
Poul Sækmose, Ole Jacobsen.

 

Dagsorden

  1. Orientering om Byanalyse af større byer i Region Syddanmark
  2. Næste møde
  3. Eventuelt

 

 

 

1.      Orientering om Byanalyse af større byer i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/2850

Resumé

Som en del af opfølgningen på Regional UdviklingsPlan har regionsrådet besluttet at gennemføre en analyse af de ca. 30 største byer i regionen. På det sidste møde i styregruppen for Regional UdviklingsPlan aftaltes det, at samarbejdet med de syddanske kommuner om initiativer i tilknytning til Regional UdviklingsPlan sker ved invitation til de enkelte kommuner. På denne baggrund er de enkelte kommuner og enkelte andre parter inviteret til at deltage i et følgenetværk omkring byanalysen. Det første møde i følgenetværket blev afholdt den 31. marts 2009.

Sagsfremstilling

Som en del af opfølgningen på Regional UdviklingsPlan har regionsrådet besluttet at gennemføre en analyse af de ca. 30 største byer i regionen med det formål at belyse byernes forskellige identiteter, styrker, udfordringer og muligheder samt deres relationer til / roller i det regionale bysystem.

Tilgangen til analysen bygger på at betragte bosæyning som forbrug. Byen betragtes således som en vare og borgeren/tilflytteren ses i et kunde/forbrugerperspektiv. Byanalysen rummer en rækkem delanalyser, der perspektiveres i en sammenfattende analyse.

På det sidste møde i styregruppen for Regional UdviklingsPlan aftaltes det, at samarbejdet med de syddanske kommuner om initiativer i tilknytning til Regional UdviklingsPlan sker ved invitation til de enkelte kommuner. På denne baggrund er de enkelte kommuner og enkelte andre parter inviteret til at deltage i et følgenetværk omkring byanalysen. Det første møde i følgenetværket afholdtes den 31. marts 2009.

Sagen forelægges med henblik på at give en kort status for arbejdet med byanalysen, herunder nedsættelsen af følgenetværket og dets første møde den 31. marts 2009.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Administrationen gav en orientering om status for arbejdet med byanalysen af større byer i Region Syddanmark.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

2.      Næste møde

Sagsnr:

09/13

Næste møde afholdes den 5. maj 2009.

Udvalget

Næste møde afholdes den 5. maj 2009.

 

 

 

3.      Eventuelt

Sagsnr:

09/13

Udvalget

 -

 


Siden er sidst opdateret 30-06-2009.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring