Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Socialområdets boliger og andre bygninger - referat 30-04-2009

Mødedato
30-04-2009 (i forlængelse af mødet i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning, der starter kl. 14.00).

Mødested
Psykiatrien i Region Syddanmark
MAD-House, biblioteket
Teglgårdsparken 26
5500 Middelfart

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, Andrea Terp Christensen, Bente Bendix Jensen, Christina Gammelgaard Jensen, Jens Andersen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Karen Baungaard, Otto Lück, Pierre Topaz

Afbud:

Otto Lück og Bente Bendix Jensen

 

 

Dagsorden

  1. Præsentation af bygningsgennemgang af 12 sociale tilbud
  2. Status for behovet for nye boliger mv.
  3. Orientering om status vedrørende byggeprojekter ved Strandvænget i Nyborg
  4. Næste møde
  5. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Præsentation af bygningsgennemgang af 12 sociale tilbud

Sagsnr:

09/2771

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen har nu skematisk opstillet konklusionen på de første bygningsgennemgange. Der er sat økonomi på de foreslåede tiltag. Socialstaben har sideløbende vurderet de gennemgåede bygninger i forhold til målgrupperne.

Bygningsafdelingen vil på mødet give en præsentation af bygningsgennemgangen.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Bygningsafdelingen præsenterede resultaterne af bygningsgennemgangen af 12 sociale tilbud.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

 

2.      Status for behovet for nye boliger mv.

Sagsnr:

09/2771

Sagsfremstilling

Socialstaben har sammen med de enkelte forstandere gennemgået de tilbud, der p.t. er udarbejdet rapporter for af bygningsafdelingen. Ud fra disse gennemgange, samt bygningsafdelingens rapporter, har socialstaben udarbejdet en status for boligerne på disse tilbud.

Status på ovenstående er beskrevet i et bilag, som vil blive udleveret på mødet.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Bygningsafdelingen orienterede om status for behovet for nye boliger m.v. inden for det sociale område.

Udvalget drøftede gennemgangen og tiltrådte, at oplægget indgår som grundlag for socialstabens udarbejdelse af prioriteringsforslag til mødet den 25. juni 2009.

 

 

 

3.      Orientering om status vedrørende byggeprojekter ved Strandvænget i Nyborg

Sagsnr:

09/2771

Sagsfremstilling

Der gives en orientering om status vedrørende byggeprojekter ved Strandvænget i Nyborg.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Socialdirektør Anders Møller Jensen orienterede om status vedr. byggeprojekter ved Strandvænget.

Region Syddanmark har netop modtaget materiale fra Nyborg Kommune på 3 grunde, som er velegnede i relation til det samlede projekt omkring strandvænget.

Anders Møller Jensen gjorde desuden opmærksom på, at processen sker i tæt samarbejde med repræsentanter for de pårørende. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

4.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 25. juni 2009 på Autismecenter Holmehøj i Ringe.

Udvalget

Næste møde afholdes den 25. juni 2009.

 

 

 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

Udvalget drøftede hvem der bør inviteres til høring i forbindelse med næste møde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 04-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring