Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

It-understøttelse

It-strategi   Det digitaliserede sundhedssamarbejde - på tværs af sygehuse, kommuner og praksis

It er et vigtigt redskab for at sikre gode og sammenhængende patient- og borgerforløb på tværs af kommuner, sygehus og praksis.

It kan være med til at sikre og styrke sammenhæng og kvalitet samt samarbejde og dialog ved at gøre de nødvendige data om patienten og borgeren tilgængelige hos de rette sundhedsfaglige parter på rette tid og sted.

Sammen med kommuner og praksis har Region Syddanmark haft succes med at indtænke it-understøttelse af sundhedssamarbejdet og visionen om et digitalt fællesskab helt fra fra første generation af sundhedsaftalerne gennem udarbejdelse og gennemførelse af en fælles it-strategi.

It-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksis

I 2012 blev 2. generation af it-strategien vedtaget: It-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011-2014.

Målet med den nye strategi er, at den skal bidrage til en fortsat visionær og proaktiv udvikling af digitaliseringen og anvendelsen af it og velfærdsteknologi omfattende samtlige centrale aktører: de 22 kommuner, regionens sygehuse og praksisområdet.

Læs it-strategien

Læs en forkortet udgave af it-strategien

Status på projekter under it-strategien

Handleplan og projekter i it-strategien

For at fokusere på den fælles it-indsats indeholder it-strategien en række konkrete projekter, som understøtter de aftaleområder, som er en del af sundhedsaftalerne 2011-2014.

Projekterne har forskellig karakter alt efter modenhed og deltagere. Projekterne er listet nedenfor med link til en uddybet beskrivelse.

Læs en samlet status på gennemførsel af strategien.

Udbredelsesprojekter

 • Læs om MedComs strukturerede standarder til sygehus-hjemmeplejekommunikation
 • Læs om MedComs strukturerede standarder til genoptræningsplan
 • Læs om it-understøttelse af fødelanen
 • Læs om telemedicinsk sårbehandling
 • Læs om videokonference
 • Læs om elektronisk kommunikation mellem de 22 kommuner og psykiateisygehuset i region Syddanmark
 • Læs om korrespondance-kommunikation mellem kommuner og lægepraksis
 • Læs om elektronisk henvisning til forebyggelse.

Pilotprojekter

 • Læs om Shred Care platformen
 • Læs om sociale institutioner og elektronisk kommunikation
 • Læs om koordineret ibrugtagning af Fælles MedicinKort.

Foranalyseprojekter

 • Læs om it-understøtteklse af den reviderede Sam:Bo-aftale
 • Læs om rehabiliteringsnotat
 • Læs om samarbejde om borgernær teknologi.

Siden er sidst opdateret 04-07-2014.
Kontakt Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |