Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere om Sundhedskoordinationsudvalgets opgaver og find dagsordner og referater for møderne i udvalget samt udvalgets forretningsorden.

Sundhedskoordinationsudvalgets opgaver

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedsloven skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget understøtter, at regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen kan godkende sundhedsaftalen.

Herunder skal sundhedskoordinationsudvalget blandt andet:

  • Opstille målsætninger for udviklingen af sundhedsområdet generelt i regionen
  • Følge op på sundhedsaftalen. Herunder en gang årligt gennemgå aftalen og vurdere behovet for at revidere dens indhold
  • Vurdere udkast til regionens sundhedsplan
  • Drøfte emner med relevans for sammenhængen i patientforløb.

Læs bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler på retsinformation.dk.

Dagsordner og referater

Dagsordner og referater for Sundhedskoordinationsudvalgets møder.

Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

I henhold til Sundhedsloven er der nedsat et sundhedskoordinationsudvalg med deltagelse af repræsentanter udpeget af:

  • Regionsrådet, 
  • Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark
  • Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark
     

Se medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark er nedsat jfr. § 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 5. maj 2006 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Læs forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget


Siden er sidst opdateret 06-02-2019.
Kontakt Tværsektorielt samarbejde

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |