Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Socialområdets boliger og andre bygninger - referat 25-06-2009

Mødedato
25-06-2009 Kl. 16:00 (i forlængelse af mødet i det særlige udvalg vedr. social-og psykiatriområdet samt specialundervisning)

Mødested
Autismecenter Holmehøj, Holmehøjvej 2a, Ringe

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, Andrea Terp Christensen, Bente Bendix Jensen, Christina Gammelgaard Jensen, Jens Andersen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Karen Baungaard, Otto Lück, Pierre Topaz

Afbud:

Christina Gammelgaard Jensen, Otto Lück, Jytte Gramstrup Lauridsen.

 

Dagsorden

 1. Drøftelse af konkrete løsninger og økonomi samt prioritering af projekterne
 2. Møde med interessenter vedr. boligplanen
 3. Næste møde
 4. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Drøftelse af konkrete løsninger og økonomi samt prioritering af projekterne

Sagsnr:

09/7951

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et faktablad for hvert enkelt af de første 13 tilbud inden for socialområdet, hvorpå der har været bygningsgennemgang. Med udgangspunkt i disse faktablade samt en gennemgang af tilbuddene er der udarbejdet et forslag til den kommende proces for boligplanen samt et første udkast til en mulig prioritering af projekterne.

Faktabladene er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget drøfter faktabladene og forslaget til den videre proces for boligplanen med henblik på udarbejdelse af udkast til en boligplan, som vil blive forelagt til behandling på næste udvalgsmøde.

 

Udvalget

Udvalget drøftede forslag til processen for boligplanen vedr. fremtidens boliger på socialområdet og 1. udkast til prioritering af projekterne for boligplanen med interessenter og pårørende.

På baggrund af drøftelsen anbefaler udvalget, at der til næste udvalgsmøde udarbejdes et udkast til en boligplan til behandling i udvalget.

Den videre proces er, at forslaget til boligplan, herunder prioritering af projekter, tidsplan og økonomi, behandles politisk i august, hvorefter forslaget sendes i høring.

Bilag:

 

 

 

 

2.      Møde med interessenter vedr. boligplanen

Sagsnr:

09/7951

Sagsfremstilling

Interessenter og pårørende er inviteret til udvalgsmødet. Der bliver en kort rundvisning på AutismeCenter Holmehøj. Rundvisningen bliver efterfulgt af en orientering om boligplanen og stadiet i denne. Der vil efterfølgende blive mulighed for en dialog mellem udvalg, interessenter og pårørende om boligplanen og regionens målsætninger for fremtidens bolig indefor socialområdet.

Følgende materiale er fremsendt til de interessenter og pårørende, som deltager i mødet:

 • Målsætninger for fremtidens bolig indefor region Syddanmarks socialområde.
 • Notat med forslag til processen for boligplanen og 1. udkast til prioritering af projekterne.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Udvalget drøftede målsætningerne for fremtidens boliger på socialområdet med interessenter og pårørende.

Interessenterne gav udtryk for stor tilfredshed med målsætningerne for fremtidens boliger på socialområdet i Region Syddanmark.

Endvidere gav interessenterne udtryk for opbakning til forslaget til processen for boligplanen og den foreløbige prioritering af projekterne.

Under drøftelsen blev følgende synspunkter og emner berørt:

 • Bedre fysiske rammer giver færre voldsepisoder og tvangsanvendelse
 • Byggeriet skal tilpasses den pågældende målgruppe
 • Fokus på fleksibilitet og individuelle behov
 • Det er vigtigt med eget køkken for beboerne
 • Inddragelse af brugerrepræsentanter skal ske tidligt i processen

 

 

 

3.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 20. august 2009 kl. 16.00 (i forlængelse af mødet i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning).

Udvalget

Næste møde afholdes den 20. august 2009 kl. 16.00 på Østruplund i Otterup.

 

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

Ingen bemærkninger

 


Siden er sidst opdateret 01-07-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring