Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilSocialpilKlagevejledning

Klagevejledning

Medarbejderne i Region Syddanmark bestræber sig på at skabe de bedste rammer for borgere på de regionale sociale tilbud. Vi sætter kvaliteten i højsæde og arbejder på at skabe tryghed for beboere og pårørende.

Hvis der alligevel opstår situationer, hvor du overvejer at klage, kan du få hjælp til at sikre, at klagen kommer det rigtige sted hen.                    

Forskellige klageinstanser

Hvis du ønsker at klage over forhold på det sociale område, skal du være opmærksom på, at der er flere klageinstanser. Indholdet af din klage afgør, hvor du skal sende klagen hen

___________________________________________________________

    Indhold:          

____________________________________________________________

Klager over forhold på de regionale centre

Klager over forholdene på de regionale centre, fx over medarbejdernes optræden og arbejde kan ske til Regionsrådet:

Region Syddanmark
Det sociale område
Damhaven 12
7100 Vejle.

Klager over magtanvendelse

Hvis du vil klage over magtanvendelse, der er foregået på et regionalt bo- eller dagtilbud for voksne, kan der klages til Ankestyrelsen. Klagen skal indsendes via borgerens handlekommune. Handlekommunen ekspederer klagen videre til Ankestyrelsen.

Region Syddanmarks sociale centre kan give råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af klagen.

Hvis du vil klage over magtanvendelse, der er foregået på en regional døgninstitution for børn og unge, kan der klages til barnets eller den unges anbringende kommune. Region Syddanmarks sociale centre kan give råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af klagen.

Anbringelseskommunes afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen.”


Til top

Klager over kommunens afgørelse

Der kan klages til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser i de sager, hvor det fremgår af lovgivningen, at der er klageadgang.

Reglerne herom findes i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område kapitel 10.

Til top

Klager over afgørelse om specialundervisning til børn

Regionsrådets afgørelse om det nærmere indhold af et regionalt undervisningstilbud kan, inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt til forældrene, indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, Folkeskolelovens Kapitel 9 § 51, stk. 7.
Kommunens afgørelse om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning eller specialpædagogisk bistand kan indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.
Til top

Klager over afgørelse om specialundervisning til voksne

Regionsrådets afgørelse om det nærmere indhold af et regionalt undervisningstilbud kan inden fire uger fra afgørelsen er meddelt til klager, indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, men kun vedrørende retlige spørgsmål, fx om de lovmæssige betingelser for ydelsen i henhold til loven er opfyldt eller om forvaltningsretlige regler er overholdt. Lov om specialundervisning for voksne § 7a, stk. 2.

Kommunens afgørelse om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning kan indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, men kun vedrørende retlige spørgsmål som ovenfor.

Klagenævnets adresse er Snaregade 10 A, 1205 København K.

Til top


Siden er sidst opdateret 11-01-2019.
Kontakt Socialområdet

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap