Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Fælles akutmodtagelser - referat 13-08-2009


Mødedato
13-08-2009 Kl. 17:30 - 18.15

Mødested
De vestdanske Friklinikker, Tykhøjetvej 6, 7323 Give

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, John Lohff, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Otto Lück, Per A. Moos Laursen, Jørgen Bastholm (midlertidigt medlem for Stephanie Lose)

Afbud
Bjarne Juel Møller, Bent Poulsen, Karsten Uno Petersen.

 

 

Dagsorden

  1. Etablering af midlertidig fælles akutmodtagelse i Odense (MiFAM) og i Svendborg (MAS)
  2. Næste møde
  3. Eventuelt

 

 

 

1.      Etablering af midlertidig fælles akutmodtagelse i Odense (MiFAM) og i Svendborg (MAS)

Sagsnr:

08/19029

Sagsfremstilling

Det fremgår af gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse – fra plan til virkelighed" fra 2008, at der med henblik på at løse pladsproblemer på kort sigt i Odense skal opføres en midlertidig bygning til etablering af en fælles akutmodtagelse i tilknytning til det eksisterende sygehus.

I Svendborg skal der ligeledes opføres en midlertidig tilbygning til sygehuset, der skal rumme akutmodtagelsen. Dermed kan sygehuset hurtigt begynde realiseringen af fremtidens akutmodtagelse. Det fremgår også af gennemførelsesplanen, at en af sygehusets bygninger (bygning 35) skal forlænges med henblik på at udvide operationskapaciteten.

Regionsrådet godkendte den 22. juni 2009 en rapport om fælles akutmodtagelser – FAM. Denne rapport beskriver den generelle fremtidige udmøntning i Region Syddanmark af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om tilrettelæggelse af modtagelse af de akutte patienter.

OUHs direktion vil på mødet orientere om status for arbejdet med planlægningen af midlertidige fælles akutmodtagelser på de to matrikler, som benævnes hhv. MiFAM i Odense og MAS i Svendborg.

På det særlige udvalgs møde den 2. september 2009 vil der blive forelagt en egentlig planlægningssag om de to midlertidige fælles akutmodtagelser samt byggeprogrammer for de to byggesager.

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg til orientering.

Udvalget

Jens-Otto Jeppesen orienterede.

Overheads.

 

 

 

2.      Næste møde

Sagsnr:

09/8

Sagsfremstilling

Ifølge det særlige udvalgs mødeplan afholdes næste møde den 2. september 2009 i Regionshuset.

 

 

 

3.      Eventuelt

Sagsnr:

09/8

Udvalget

Intet

 


Siden er sidst opdateret 03-09-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring