Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2009pilForretningsudvalgetpilForretningsudvalget - referat fra ekstraordinært møde 28-09-2009

Forretningsudvalget - referat fra ekstraordinært møde 28-09-2009

Mødedato
28-09-2009 Kl. 14:45 - 14:55

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Anita Kjøng-Rasmussen, L, Bent Bechmann, C, Bent Krogh Petersen, A, Bent Poulsen, V, Bente Gertz Hansen, A, Bo Libergren, V, Jens Andersen, V, Jens Andresen, V, Jørgen Bundsgaard, A, Karsten Uno Petersen, A, John Lohff, C, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lykke Debois, F, Poul Weber, V, William Jensen, A

Afbud
Jens Andresen, William Jensen.

 

Dagsorden

  1. Kulturpuljen juni 2009 - Regionale fyrtårne og mindre projekter

 

 

1.      Kulturpuljen juni 2009 - Regionale fyrtårne og mindre projekter

Sagsnr:

09/8833

Resumé

Kulturpuljens juni-uddeling har modtaget 65 ansøgninger. Der er samlet søgt om 18.463.505 kr. og 430.855 kr. i underskudsgaranti.

Kulturbudgettet for 2009 er på 9,178 mio. kr. Heraf er der indtil nu bevilget 4,135 mio. kr. Det betyder, at der p.t. resterer 5,043 mio. kr. til projekter i 2009.

Kulturpuljens juni-uddeling har været annonceret til at udgøre 1,7 mio. kr. til både regionale fyrtårne og mindre kunst- og kulturprojekter.

Sagsfremstilling

Kulturlivet i Region Syddanmark har en stor betydning for at skabe image og identitet i regionen, og kulturtilbuddene udgør et vigtigt konkurrenceparameter, når det gælder om at tiltrække arbejdskraft, investeringer og turister til regionen. Kulturaktiviteterne kan understøtte andre tiltag, eksempelvis uddannelse eller turismesatsninger.

Kulturprojekterne kan være med til at skabe samarbejde på tværs af kommune- og landegrænser, og projekterne skal have faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i hele regionen og komme så mange som muligt til gode.

Administrationen har vurderet de indkomne ansøgninger og indstiller på den baggrund 3 projekter til drøftelse om tilskud for i alt 2.964.840 kr. Ansøgere vedr. projektnr. 28, 30 og 33 i oversigten har været indkaldt til samtale i det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde til møde den 1. sept. 2009. 

De øvrige ansøgninger har administrationen ligeledes vurderet og indstiller dem til afslag, da de ikke i tilstrækkelig grad opfylder kriterierne for kulturpuljens retningslinier.

Ansøgning nr. 53 indsender yderligere oplysninger, og ansøgningen forventes at blive behandlet sammen med ansøgninger til kulturpuljens oktober-uddeling.

Ansøgninger vedlægges som bilag:

  • B 28 - Ribe en byggeklods i Danmarks opståen.
  • B 30 - Historisk Atlas Syddanmark for alle
  • B 33 - Robotic Art Experience

 

Anbefalinger til afslag - markeret med C i oversigten - udgør 15.489.665 mio. kr. og 403.855 kr. i underskudsgaranti.

Det særlige udvalg vedrørende erhverv og internationalt samarbejde har drøftet sagen på møde den 1. september 2009, og anbefaler at følgende projekter modtager tilskud fra kulturpuljen til juni uddelingen 2009:

Ribe en byggeklods i Danmarks opståen: 902.500 kr.
Historisk Atlas Syddanmark for alle:1.190.200 kr.
Robotic Art Experience: 872.140 kr.

Ialt: 2.964.840 kr.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 

At følgende 3 projekter modtager tilskud fra Kulturpuljens juni-uddeling:

B28 - Ribe en byggeklods i Danmarks opståen: 902.500 kr.
B30 - Historisk Atlas Syddanmark for alle: 1.190.200 kr.
B33 - Robotic Art Experience: 872.140 kr.

At projekter markeret med C i oversigten modtager afslag på ansøgningerne.

Udvalget 

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 


Siden er sidst opdateret 29-09-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring