Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Erhverv og internationalt samarbejde - referat 29-09-2009

Mødedato
29-09-2009 Kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, A, Carsten Abild, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lisbeth Poulsen, A, Ole Jacobsen, C, Poul Sækmose, C, Preben Jensen, V, Stephanie Lose, V, Willy Sahl, A, Jørgen Bastholm (midlertidigt medlem for Stephanie Lose)

Afbud

Jensen, Kristian Grønbæk Andersen, Jørgen Bastholm, Poul Sækmose.

 

 

Dagsorden

 1. Udarbejdelse af oplæg om Region Syddanmark som science region
 2. Orientering om Syddansk Uddannelsesaftale
 3. Orientering om arbejdet i Vækstforum
 4. Næste møde
 5. Eventuelt

 

 

1.      Udarbejdelse af oplæg om Region Syddanmark som science region

Sagsnr:

09/7227

Resumé

Det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed er blevet placeret i Sønderborg. Der skal i den forbindelse udarbejdes et oplæg til, hvordan Region Syddanmark kan udvikles til en førende "science region".

Oplægget skal indeholde konkrete anbefalinger, som senere forelægges regionsrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Det Nationale Center for Natur, Teknik og Sundhed er blevet placeret i Sønderborg, har regionsrådet den 24. august 2009 besluttet at lade Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde udarbejde et oplæg til, hvordan Region Syddanmark kan udvikles til en førende "science region".

Til at kvalificere dette oplæg er der til mødet inviteret personer, der, med hver sin faglige baggrund, vil kunne levere et fagspecifikt input til brug for de anbefalinger, som skal forelægges regionsrådet.

De inviterede deltagere repræsenterer ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og forskningssektoren. Desuden er der inviteret kommunal repræsentation, ligesom der er inviteret deltagere fra den private sektor med en særlig viden inden for området.

Arbejdet med emnet "science region" vil have karakter af en workshop. Workshoppen skal levere de konkrete anbefalinger, der vil være en del af et samlet oplæg, som skal præsenteres for regionsrådet.

På baggrund af dette oplæg skal der udarbejdes en strategi for, hvordan Region Syddanmark udvikles til en førende science region. Anbefalingerne bør derfor være af strategisk karakter, da det vil være af afgørende betydning for den fremadrettede indsats, at alle parter er enige om en fælles strategi for det videre arbejde.

Det er vigtigt, at anbefalingerne inddrager det nye nationale center for natur, teknik og sundhed, så centret får en vigtig strategisk rolle i det fremtidige arbejde.

 

 

Dagsorden for møde med de eksterne parter

 

Velkomst v/ udvalgsformand Karsten Uno Petersen

 1. Visionen for Region Syddanmark som science region

    a. Baggrund for mødet og visionen v/ udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen

 2. Diskussion ud fra tre spørgsmål:

    a. Hvad kendetegner en science region?

    b. Med disse kendetegn: Hvilke styrker har så Region Syddanmark?

    c. Hvad "mangler" regionen for at kunne realisere visionen om en science region?

 3. Hvordan kan det nye center for natur, teknik og sundhed bidrage til visionen om en science region?
 4. Anbefalinger til regionsrådet på baggrund af punkt 2 og 3

 

Indstilling

Det indstilles:

At Det særlige udvalg vedrørende erhverv og internationalt samarbejde, sammen med de inviterede gæster, udarbejder tre eller flere konkrete anbefalinger til regionsrådet, der, i samspil med det nye nationale center for natur, teknik og sundhed, kan være med til at udvikle Region Syddanmark til en førende science region.

At administrationen sammenskriver anbefalingerne fra det særlige udvalg m.h.p. fremsendelse til regionsrådet.

Udvalget

Udvalget drøftede Region Syddanmark som science region: hvad betyder det? Hvor er regionens styrker og hvad kan vi gøre, bl.a. i samspil med det nye nationale center for natur, teknik og sundhed, for at udvikle regionen til en førende science region. Der var enighed om at arbejde videre med tre områder (science som det nærværende / kendskabet, samarbejde for at realisere visionen og science-turisme). Ud fra de tre områder udarbejder administrationen forslag til organisering af det videre arbejde og anbefalinger. Udvalget mødes igen med de inviterede parter inden forelæggelse af anbefalinger til regionsrådet.

 

 

2.      Orientering om Syddansk Uddannelsesaftale

Sagsnr:

09/14

Sagsfremstilling

Der gives en mundtlig orientering om status for Syddansk Uddannelsesaftale.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget drøftede orienteringen.

 

 

 

3.      Orientering om arbejdet i Vækstforum

Sagsnr:

09/1445

Sagsfremstilling

Der gives en mundtlig orientering om arbejdet i Vækstforum, herunder særligt om hovedpunkterne på Vækstforums møde den 22. september 2009.

Dagsordenen fra mødet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget orienteredes.

Bilag:

 

 

4.      Næste møde

Sagsnr:

09/14

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 27. oktober 2009.

Udvalget

27.10.2009

 

 

 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

09/14

Udvalget

-

 


Siden er sidst opdateret 01-10-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring