Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Mobilitetsrådet - referat 18-09-2009

Dato:
18. september 2009

Sted:
Billund Lufthavn

Deltagere i mødet:
Jørgen Krab Jørgensen, Billund Lufthavn
Jacob Kronbak, SDU – Inst. F. Maritim forskning og Innovation
Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark
Carl Holst, Region Syddanmark
Erik Abitz, Region Syddanmark
Jens Kjærgaard, Vejdirektoratet, Vejcenter Syddanmark
Per A. Laursen, Region Syddanmark
Torben Andersen, FynBus
Martin Klatt, SDU – Inst. F. Grænseregionsforskning
Poul Bruun, ITD
Ole Daugbjerg, DI
Kasper Hove Pedersen, Region Syddanmark
Jørn Bøllund, Danske Speditører
Kristian Jahn, X-bus sekretariatet
Hanne-Marie S. Sørensen, Region Midtjylland
Per Holm, Region Midtjylland
Peter Christensen, Sydtrafik
Claus Meldgaard, Region Midtjylland
Peter Hermansen, Region Midtjylland
Dea Schiødt Seeberg, Cogita
Jens Peter Peters, ADP
Jesper Arkil, Asfaltindustrien
Erik Ørskov, Region Syddanmark

 

1. VELKOMST

Carl Holst bør velkommen.

En særlig velkomst til Jesper Arkil fra Asfaltindustrien og danske anlægsentreprenører samt til repræsentanter for X-bus sekretariatet og for Region Midtjylland.

 

 

2. BILLUND – VESTDANMARKS INTERNATIONALE LUFTHAVN, UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER

Lufthavnsdirektør Jørgen Krab Jørgensen præsenterede Billund Lufthavn. Lufthavnen har p.t. 31 internationale ruter og 500 lufthavne worldwide kan nås med højst ét skift (inden for en anstændig ventetid). Der er en meget stor følsomhed over for blot små udgiftsstigninger. F.eks. vil en passagerafgift på 75 kr. betyde at lavprisselskaberne trækker sig med det samme.

Lufthavnens mission er "Vi er Vestdanmarks internationale lufthavn og skaber let adgang til og fra verden".

Lufthavnen fragter relativt meget gods. Også derfor er der behov for gode veje.

Lektor Jacob Kronbak gennemgik herefter den analyse af Billund Lufthavns regionaløkonomsike betydnig, som Institut for Maritim Forskning og innovation har lavet. Instituttet har lavet tilsvarende analyser af en række havnes betydning, men måtte konstatere at en "lufthavn er ikke en havn". Derfor var analysen ikke færdig, idet der manglede vurdering af hvilken betydning lufthavnen har for en række større virksomheder som adgangsvej til og fra hele verden. Den foreløbige analyse kunne konkludere at Billund Lufthavn alene i kraft af arbejdspladser i og i umiddelbar nærhed af lufthavnen samt de afledte effekter heraf, har en regionaløkonomisk betydning på linje med Odense Havn.

 

3. SYDDANMARK FØLGER OP PÅ STATENS TRANSPORTPOLITIK

Carl Holst og Mikkel Hemmingsen orienterede om den syddanske opfølgning på statens investeringsplan.

En gennemgang af lovede projekter viste at projekterne følger tidsplanen. Det blev dog understreget at det er vigtigt konstant at følge udviklingen, så der kan presse på, hvis det bliver nødvendigt.

Der er nedsat fælles kommunal-regional styre- og arbejdsgruppe, der har ansvar for såvel opfølgningen over for de statslige puljer som i forhold til den strategiske analyse af infrastrukturforhold i Østjylland.

Jens Peter Peters nævnte et konkret problem vedr. vindmølletransport til havnen i Nyborg, hvorfra der udskibes mange projektlaster til opførelse af nye havvindmølleparker i Østersøen. Anlæg af en ny rundkørsel, vil besværliggøre landtransporterne til havnen. Gennemførelsen er udskudt indtil de aktuelle vindmølleprojekter via Nyborg Havn er gennemført.

Jens Peter Peters kunne i øvrigt oplyse at screeningsanalysen vedr. bedre jernbaneadgang til havnen i Fredericia havde vist, at det ville være for dyrt. Et nyt jernbanespor til havnen er derfor opgivet.

 

4. STATUS OG PERSPEKTIVER FOR DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK I SYDDANMARK

Region Syddanmark har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for bustrafikken. Det er vigtigt at potentielle buskunder får en viden om, at der eksisterer et tilbud, som kan bruges i det daglige, at busserne kører til tiden og at busserne er bedre end deres rygte.

Peter Christensen supplerede med at Sydtrafik ud af 25 mio. påstigere om året kun modtager ca. 250 klager om året.

Torben Andersen tilføjede at FynBus har analyseret hvordan busdriften rent faktisk foregår – og kan konstatere at myterne ikke passer.

Der var enighed om at forsøge at koordinere markedsføringsindsatsen med Region Midtjylland.

 

5. EVENTUELT

Møder i 2010 fastlægges først, når de nye byråd og regionsråd er tiltrådt.

Et par emner til kommende møder blev nævnt:

  • Mobilitet i landdistrikterne
  • Vi skal holde presset i forhold til trafikforliget. Det kan overvejes at invitere partiernes ordførere til et møde og samtidig sætte sammenhængen med Schleswig-Holstein på dagsordenen. I samme forbindelse kunne en nærmere orientering om det tværgående Interreg-projekt CB-log (CrossBorder Logistics) finde sted.

 


Siden er sidst opdateret 09-10-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring