Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forureningen under Grindsted by - referat 20-10-2009


Mødedato
20-10-2009 Kl. 12:00

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Poul Weber, V, William Jensen, A, Jørgen Bundsgaard, A, Carl Erik Jensen, A, John Lohff, C, Jytte Gramstrup Lauridsen, O, Ole Jacobsen, C, Preben Jensen, V, Thyge Nielsen, V.

 

 

Dagsorden

  1. Status på regionens arbejde i forhold til den vedtagne handleplan for de fire forureninger i Grindsted By
  2. Næste møde
  3. Eventuelt

 

 

 

1.      Status på regionens arbejde i forhold til den vedtagne handleplan for de fire forureninger i Grindsted By

Sagsnr:

07/7173

Resumé

Der vil på mødet blive givet en status for arbejdet med handleplanen. Følgende delopgaver vil blive præsenteret: Redegørelse over anvendte kemikalier på Grindstedværket og deres potentielle trussel for miljøet, opstilling af modeller for geologi og grundvand i området omkring Grindstedværket samt undersøgelser i banegravsdepotet.

Sagsfremstilling

De fire forureninger: fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og den gamle losseplads, som er relateret til Grindstedværkets aktiviteter i Grindsted by, er ikke nær så godt undersøgt som f.eks. forureningen i Kærgård Plantage. Der er dog ingen tvivl om, at der er tale om meget omfattende forureninger.

Regionsrådet vedtog derfor den 23. juni 2008 en handleplan for videre vurdering og eventuelt undersøgelser af de fire forureninger i Grindsted By.

Region Syddanmarks jordforureningsafdeling har siden sommer 2008 arbejdet med forskellige delopgaver, som alle er en del af handleplanen. Det drejer sig bl.a. om:

 

  • Udførelse af en redegørelse over anvendte kemikalier på Grindstedværket og deres potentielle trussel i forhold til miljøet. Formålet med denne delopgave er at få identificeret de farligste stoffer i bl.a. banegravsdepotet, når der tages hensyn til, både hvordan stofferne vil opføre sig i miljøet, hvor giftige de er, og i hvor store mængder stofferne har været anvendt/deponeret.
  • Opstilling af modeller for geologi og grundvand i området omkring Grindstedværket. Formålet er at få samlet alle oplysninger om geologien (jordlagenes opbygning) samt at få beskrevet hvordan forureningerne spredes med grundvandet, og derved få overblik over hvor det er muligt, at forureningen bliver ført hen.
  • Udførelse af undersøgelser i banegravsdepotet. Formålet er at undersøge den sundhedsmæssige risiko ved ophold på banegravsdepotet.

 

På mødet vil blive givet en status over det udførte arbejde og hvad der videre skal ske.

 

Der er ikke udarbejdet nye bilag i sagen, men der henvises til den vedtagne handleplan, se venligst referat fra regionsrådsmøde den 23. juni 2008, http://regionsyddanmark.dk/wm242462

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog den mundtlige orientering til orientering.

Uddelt på mødet

 

 

2.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 17. december 2009.

Udvalget
-

 

 

 

3.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

-

 

 


Siden er sidst opdateret 21-10-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring