Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilRegionsrådetpilNyt regionsråd - Konstituerende møde - referat 07-12-2009

Nyt regionsråd - Konstituerende møde - referat 07-12-2009

 

 

Mødedato
07-12-2009 kl. 16:00 - 16:20

Mødested
Regionsrådssalen, Damhaven 12, 7100 Vejle

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Freddie H. Madsen, O, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Pia Tørving, A, Margot Torp, A, William Jensen, A, Frede Skaaning, A, Ole Finnerup Larsen, A, Pierre Topaz, A, Jette Jensen, A, Andrea Terp Christensen, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Poul Sækmose, C, Bent Bechmann, C, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Finn T. Hansen, F, Torben W. Smith, F, John Hyrup Jensen, F, Jørgen Pless, L, Jytte G. Lauridsen, O, Thies Mathiasen, O, Lars Aarup, O, Stephanie Lose, V, Carsten Abild, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Claus Warming, V, Preben Friis-Hauge, V, Susanne Linnet, V, Hans Philip Tietje, V, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Møller, V

Afbud
Torben W. Smith, F - Ida Rosendal Damborg deltog som stedfortræder

 

 

Dagsorden

 1. Valg af regionsrådsformand
 2. Valg af næstformænd samt vederlag til næstformænd
 3. Valg af medlemmer til forretningsudvalget samt vederlag til medlemmerne
 4. Forslag til regionsrådets mødedatoer 2010

 

 

 

 

1.      Valg af regionsrådsformand

Sagsnr:

09/16680

 

Sagsfremstilling

Ifølge regionslovens § 9, stk. 2 vælger regionsrådet på det konstituerende møde sin formand blandt sine medlemmer.

Valget af regionsrådsformand har virkning for regionsrådets funktionsperiode, som løber fra 1. januar 2010 til 31. december 2013.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet vælger regionsrådsformand.

Beslutning

Regionsrådet valgte Carl Holst som regionsrådsformand.

 

 

 

 

 

2.      Valg af næstformænd samt vederlag til næstformænd

Sagsnr:

09/16680

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal på det konstituerende møde vælge en første og en anden næstformand blandt sine medlemmer til i den nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald.

Valget af næstformænd har virkning for regionsrådets funktionsperiode, som løber fra 1. januar 2010 til 31. december 2013.

Regionsrådet kan beslutte, at første og anden næstformand skal oppebære et vederlagt på indtil 10 pct. af formandens vederlag. Det svarer til et beløb på ca. 80.652 kr. årligt. Beslutning skal træffes forud for - og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Beslutning herom kan træffes på det konstituerende møde.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet vælger en første og en anden næstformand.
  • At såvel regionsrådets første som anden næstformand skal oppebære et vederlag på 10 % af formandens vederlag.
   • At beslutningen gælder for resten af funktionsperioden.

Beslutning

Regionsrådet tiltrådte indstillingen.

Regionsrådet valgte Poul-Erik Svendsen som første næstformand og Freddie H. Madsen som anden næstformand.

 

 

 

 

 

3.      Valg af medlemmer til forretningsudvalget samt vederlag til medlemmerne

Sagsnr:

09/16680

 

Sagsfremstilling

I henhold til regionslovens § 14 vælger regionsrådet medlemmer til forretningsudvalget blandt sine medlemmer. Regionsrådets formand er formand for udvalget.

Ifølge regionsrådets styrelsesvedtægt § 6 fremgår det, at forretningsudvalget består af 17 medlemmer.

Regionsrådet kan beslutte, at der udbetales udvalgsvederlag til medlemmerne af forretningsudvalget. Vederlaget kan højst udgøre 100 % af formandens vederlag og skal fordeles ligeligt mellem udvalgets medlemmer - dog undtaget formanden. Det vil svare til ca. 50.407 kr. årligt pr. medlem.

Det fremgår af vejledning om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af regionale hverv, at beslutning om vederlag til forretningsudvalgets medlemmer kan træffes på det konstituerende møde, hvis der er enighed herom. Alternativt kan et nyvalgt regionsråd i det første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den følgende første i måneden. Hvis regionsrådet først træffer beslutning om vederlag på mødet i januar, vil udbetalingen først ske fra den 1. februar 2010. 

Beslutning om fastsættelse af udvalgsvederlag til forretningsudvalgets medlemmer skal træffes for mindst et regnskabsår ad gangen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet vælger 17 medlemmer til forretningsudvalget.
  • At der udbetales udvalgsvederlag med 100 % af formandens vederlag til forretningsudvalgets medlemmer.
   • At beslutningen gælder for resten af funktionsperioden.

Beslutning

Regionsrådet tiltrådte indstillingen og valgte følgende 17 medlemmer til forretningsudvalget:

 • Poul-Erik Svendsen (A)
  • Karsten Uno Petersen (A)
   • Bente Gertz (A)
    • Willy Sahl (A)
     • Henrik J. Møller (F)
      • Iben Kromann (F)
       • Mette Valentin (F)
        • Lasse Krull (C)
         • John Lohff (C)
          • Carl Holst (V)
           • Thyge Nielsen (V)
            • Bo Libergren (V)
             • Stephanie Lose (V)
              • Sonny Berthold (V)
               • Preben Jensen (V)
                • Kristian Grønbæk Andersen (B)
                 • Freddie H. Madsen (O)

 

 

 

 

4.      Forslag til regionsrådets mødedatoer 2010

Sagsnr:

09/12606

 

Sagsfremstilling

I de sidste år har regionsrådet som udgangspunkt afholdt møder den fjerde mandag i måneden, dog under hensyntagen til ferieperioder og helligdage.

Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet følgende forslag til mødedatoer for regionsrådet i 2010 med mødetidspunkt kl. 15.00. Forslaget er til regionsrådets orientering. Formel beslutning herom træffes senere: 

 • Mandag den 25. januar
  • Mandag den 1. marts
   • Mandag den 22 marts           
    • Mandag den 26. april
     • Mandag den 31. maj
      • Mandag den 21. juni
       • Mandag den 23. august
        • Mandag den 27. september
         • Mandag den 25. oktober
          • Mandag den 22. november
           • Mandag den 20. december

           Til regionsrådsmedlemmernes orientering kan herudover oplyses, at der arbejdes med planlægning af et budgetseminar den 9. - 10. marts (kl. 12.00 - 12.00), og at der vil blive afholdt generalforsamling i Danske Regioner den 25. - 26. marts.

Indstilling

 • Til orientering.

Beslutning

Til orientering.

 

 

 


Siden er sidst opdateret 12-06-2015
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring