Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Miljøudvalget - referat 16-03-2010

Mødedato
16-03-2010 Kl. 9:30 - Kl. 15:30

Mødested
Hotel Lyngheden
Hedemarken 22
7200 Grindsted

Medlemmer
Bent Bechmann, C, Jens Møller, V, Hans Philip Tietje, V, Karsten Uno Petersen, A, William Jensen, A, Jytte Gramstrup Lauridsen, O, Henrik J. Møller, F

Afbud
Karsten Uno Petersen, A, Jytte Gramstrup Lauridsen, O

 

Dagsorden

 1. Valg af formand
 2. Valg af næstformand
 3. Mødekalender 2010
 4. Kommissorium for Miljøudvalget
 5. Generel introduktion til regionens jordforureningsopgaver
 6. Handleplan for forureningerne i Grindsted samt status for opgaverne
 7. Eventuelt
 8. Næste møde

 

 

 

1.      Valg af formand

Sagsnr:

10/2112

Sagsfremstilling

Miljøudvalget skal vælge en formand.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget vælger en formand.
Udvalget

Bent Bechmann blev valgt som formand.

 

 

 

2.      Valg af næstformand

Sagsnr:

10/2112

Sagsfremstilling

Miljøudvalget skal vælge en næstformand.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget vælger en næstformand.
Udvalget

Karsten Uno Petersen blev valgt som næstformand.

 

 

 

3.      Mødekalender 2010

Sagsnr:

10/2112

Resumé

Der foreligger forslag til mødeplan for 2010.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødeplan for 2010 for Miljøudvalget:

Torsdag den 10. juni 2010 kl. 9.00 - 12.00

Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 9.00 - 12.00

Torsdag den 25. november 2010 kl. 9.00 - 12.00

Indstilling

Det indstilles:

 • At mødeplanen for 2010 godkendes.
Udvalget

Mødeplanen blev godkendt.

Møderne afholdes følgende datoer:

Torsdag den 10. juni 2010 kl. 9.00 - 12.00

Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 9.00 - 12.00

Torsdag den 25. november 2010 kl. 9.00 - 12.00

 

 

 

 

4.      Kommissorium for Miljøudvalget

Sagsnr:

10/2112

Resumé

Regionsrådet nedsatte på mødet den 25. januar 2010, sag nr. 3, Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet nedsatte på mødet den 25. januar 2010, sag nr. 3, Miljøudvalget med følgende kommissorium:

Regionsrådet har vedtaget en handlingsplan for forureningen under Grindsted by. Handlingsplanen omfatter bl.a. en række undersøgelsesaktiviteter, hvis resultater vil foreligge i løbet af 2009 og 2010.

På denne baggrund nedsættes et udvalg, som har til opgave at rådgive Regionsrådet om planlægningen af regionens fremtidige indsats i forhold til forureningen under Grindsted by.

Udvalget har 7 medlemmer.

Kommissoriet bliver gennemgået på mødet og drøftes.

Indstilling

Det indstilles:

 • At kommissoriet drøftes.
Udvalget

Kommissoriet blev drøftet.

Ingen bemærkninger.

 

 

 

5.      Generel introduktion til regionens jordforureningsopgaver

Sagsnr:

10/2112

Sagsfremstilling

Oplæg ved afdelingschef Jakob Sønderskov Weber.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber orienterede om regionens jordforureningsopgaver.

 

 

 

6.      Handleplan for forureningerne i Grindsted samt status for opgaverne

Sagsnr:

10/2112

Sagsfremstilling

Oplæg ved områdechef Trine Korsgaard.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Områdechef Trine Korsgaard orienterede om handleplan for forureningerne i Grindsted samt status for opgaverne.

 

 

 

7.      Eventuelt

Sagsnr:

10/2112

Udvalget

Intet.

 

 

 

8.      Næste møde

Sagsnr:

10/2112

Sagsfremstilling

Tema:

Status for undersøgelser på banegravsdepotet

Status for de øvrige undersøgelser i Grindsted

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Næste møde:

Torsdag den 10. juni 2010 kl. 9.00 - 12.00.

 


Siden er sidst opdateret 18-03-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |