Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedskoordinationsudv. - referat 17-06-2010

Mødedato:
17-06-2010 Kl. 15:45 - Kl. 17:00

Mødested:
Comwell Kolding
Skovbrynet 1,
6000 Kolding

Medlemmer:
Bo Libergren, Jane Jegind, Lars Bønløkke, Iben Kromann, Margot Torp, Lene Brorson-Riis, Lars Erik Hornemann, Ivan Toftgaard, Jørgen Otto Jørgensen, Eva Fisker

Afbud: Ivan Toftgaard

 

 

Dagsorden

  1. Projekter mellem kommuner og region
  2. Gode erfaringer med tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet fra andre steder i landet
  3. Konference om vision for Fælles Sundhed 2. juni 2010
  4. Meddelelser
  5. Næste møde
  6. Eventuelt

 

 

1.      Projekter mellem kommuner og region

Sagsnr: 10/7804

Sagsfremstilling

På foranledning af Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab er der udarbejdet en oversigt over igangværende projekter mellem kommuner og region på sundhedsområdet. Dette omfatter i foråret 2010 18 projekter, særligt inden for e-kommunikation, forebyggelse og kronisk sygdom.

Af vedlagte oversigt fremgår de enkelte projekters formål, samarbejdsparter, muligheder og barrierer, succeser og en tidsplan.


Indstilling

Til drøftelse.

Bilag:

 

Udvalget
Oversigten fremsendes til samtlige kommuner til orientering. 

 

2.      Gode erfaringer med tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet fra andre steder i landet

Sagsnr: 10/7805

Sagsfremstilling

På Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 20. april 2010 blev der udtrykt ønske om, at udvalget på fremtidige møder præsenteres for gode erfaringer med tværsektorielt sundhedssamarbejde fra andre steder i landet.

På mødet ønskes en drøftelse af rammerne for udvælgelse og præsentationen af erfaringer, herunder prioriterede fokusområder, formål, omfang og evt. konkrete forslag.


Indstilling

Til drøftelse.

 

Udvalget
Drøftes på næste møde i udvalget blandt andet med udgangspunkt i kortlægning fra KL.

 

 

3.      Konference om vision for Fælles Sundhed 2. juni 2010

Sagsnr: 10/8406

Resumé

Der blev den 2. juni 2010 afholdt konference om vision for Fælles Sundhed for sundhedskoordinationsudvalget samt kommunale politikere. Som opfølgning på konferencen er der udarbejdet en opsamling over de væsentligste kommentarer og bemærkninger.


Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget ønskede i forbindelse med høringen af visionen for Fælles Sundhed, som er en del af udkast til grundaftale 2011-2014, at invitere formand samt næstformand fra hver kommunes politiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet til konference om Fælles Sundhed.  Opsamlingen fra konferencen vedlægges til drøftelse.


Indstilling

Til drøftelse.


Bilag:

 

Udvalget
Der laves tilsvarende arrangement næste år - forud drøftes deltagerkreds.

 

 

4.      Meddelelser

Sagsnr: 10/1096

 

Udvalget
Intet.

 

 

5.      Næste møde

Sagsnr: 10/1096

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt af udvalget på mødet den 17. marts 2010:


08. september kl. 13.00 - ekstraordinært møde til høringsbehandlingen.

06. oktober kl. 10.00

11. november kl. 14.00

09. december kl. 16.00


Indstilling

Det indstilles, at næste møde afholdes onsdag den 8. september kl. 13.00 i regionshusets mødelokale 6.

 

Udvalget
Tiltrådt.

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr: 10/1096

 

Udvalget
Intet.

 


Siden er sidst opdateret 17-01-2011.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |