Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

RUP-udvalget - referat 09-08-2010

Mødedato
09-08-2010 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Designskolen Kolding
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Den Regionale Udviklingsplan: Status og kommunerunde
  2. Mødeplan 2011
  3. Meddelelser
  4. Eventuelt
  5. Næste møde


  Sagsnr. 10/1155
  1. Den Regionale Udviklingsplan: Status og kommunerunde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet  godkendte på sit møde den 28. juni 2010 rammer og hovedplan for udarbejdelsen af en ny Regional Udviklingsplan. 

  Dermed er forberedelsesfasen afsluttet. Næste fase med dialog og input igangsættes den 24. august 2010 med en Kick Off konference på Munkebjerg Hotel i Vejle. 

  I efteråret er der planlagt en møderunde med alle kommuner samt cirka fire temamøder med øvrige nøgleinteressenter.

  Det særlige udvalg vedr. Den Regionale Udviklingsplan skal drøfte planen og drejebogen for møderunden med kommunerne. Udvalget skal derudover træffe beslutning om hvilke udvalgsmedlemmer, der skal deltage på kommunemøderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 28. juni 2010 rammerne og hovedplanen for udarbejdelsen af en ny Regional Udviklingsplan.

  Det særlige udvalg vedr. planlægning af Den Regionale Udviklingsplan fungerer som styregruppe for arbejdet med den regionale udviklingsplan. Regionsrådet udpegede samtidig følgende af udvalgets medlemmer til en politisk koordinationsgruppe, der er etableret sammen med de syddanske kommuner: Lasse Krull, Kristian Grønbæk Andersen, Preben Jensen, Torben Smith og Karsten Uno Petersen.

  De syddanske kommuner skal i en sideløbende proces udarbejde planstrategier. Kommunerne har ligeledes fem medlemmer fra Vejen, Nordfyn, Fredericia, Svendborg og Sønderborg kommuner.

  Med regionsrådets godkendelse af rammer og hovedplan for RUP-processen, er forberedelsesfasen afsluttet. Næste fase med dialog og input igangsættes den 24. august 2010 med en Kick Off konference på Munkebjerg Hotel i Vejle.

  På Kick Off konferencen vil deltagerne blive præsenteret for de vigtigste globale og regionale udfordringer. Herefter vil der være oplæg om Syddanmarks muligheder for at udnytte tendenserne og håndtere udfordringerne. Deltagerne vil få mulighed for at kommentere oplæggene og komme med egne ideer og forslag.

  I efteråret gennemføres en møderunde med de 22 kommuner. Det foreslås, at det særlige udvalg vedr. planlægning af Den Regionale Udviklingsplan deltager med 2-3 personer i hvert møde. Udvalgsformanden leder møderne på regionens vegne, og deltager derfor i alle 22 møder.

  Udvalget skal derudover pege på 1 eller 2 yderligere deltagere til hvert møde. Møderne sekretariatsunderstøttes af regionens administration. En plan over disse møder forventes udleveret på mødet.

  Der bliver til kommunemøderne udarbejdet en drejebog. Det foreslås, at der inden møderunden gennemføres en workshop, hvor drejebogen gennemgåes sammen med de udvalgsmedlemmer, der skal repræsentere regionen på kommunemøderne. Drejebogen kan ses i bilag.

  Udover kommunerunden vil der i efteråret også blive arrangeret cirka fire temamøder med øvrige nøgleinteressenter. Temaerne for møderne er bl.a. uddannelse, landbrug, erhverv og kultur og fritid. Datoerne for temamøderne er endnu ikke fastlagt.

  Ved årets udgang samles og bearbejdes resultaterne fra de gennemførte aktiviteter, og der udvælges en række  temaer og indsatsområder, der skal udvikles og vurderes nærmere i samarbejde med interessenter og eksperter. Dette vil være et led i næste fase i foråret 2011, der omfatter udarbejdelsen af udviklingsplanens strategidel og initiativdel.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det særlige udvalg vedr. Den Regionale Udviklingsplan drøfter mødeplanen og drejebogen for kommunemøderne.

  At det særlige udvalg udpeger 1-2 udvalgsmedlemmer til at repræsentere regionen sammen med udvalgsformand Lasse Krull til hver af de 22 kommunemøder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan den 09-08-2010
   

  Mødeplan og drejebog for kommunemøderne blev drøftet.

  Datoer for kommune- og temamøderne vil blive meddelt senere. Udvalgets medlemmer kan melde sig til de møder, som de ønsker at deltage i. Der bør deltage mindst 1-2 udvalgsmedlemmer i hvert møde.   

  Workshop før kommune- og temamøderne finder sted den 25. august 2010  kl. 12.00-14.00 i regionshuset.

  Program for kick off-konferencen blev uddelt på mødet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1380
  2. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreslås mødeplan for 2011 på mandage fra kl. 15:00. Der afholdes først møde i Udvalget for Planlægning af ny Regional UdviklingsPlan med efterfølgende møde i Udvalget for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødeplan i 2011 med start kl. 15:00

  Mandag 24. januar 2011.

  Mandag 7. marts 2011.

  Mandag 4. april 2011.

  Mandag 2. maj 2011.

  Eventuelt 23. maj 2011.

  Mandag 20. juni 2011.

  Mandag 29. august 2011.

  Mandag 19. september 2011.

  Mandag 31. oktober 2011.

  Mandag 21. november 2011.

  Mandag 19. december 2011.

  Der afholdes først møde i Udvalget for planlægning af ny Regional UdviklingsPlan med efterfølgende møde i Udvalget for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan den 09-08-2010
   

  Mødeplanen blev godkendt.


  Sagsnr. 10/1380
  3. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan den 09-08-2010
   

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan den 09-08-2010
   

  Intet.


  Sagsnr. 10/1380
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Næste møde er den 6. september 2010 kl. 15:00 i Forskerparken i Odense med efterfølgende møde i Udvalget for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan den 09-08-2010
   

  Næste møde er den 6. september 2010 kl. 15.00 i Forskerparken i Odense med efterfølgende møde i Udvalget for Regional Udvikling.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |