Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPræhospitaludvalgetpilDen præhospitale indsats - referat 23-09-2010

Den præhospitale indsats - referat 23-09-2010

Mødedato
23-09-2010 kl. 12:30
 
Mødested
Kolding Sygehus, Direktionens mødelokale, Skovvang
 
Deltagere
 
 • Thyge Nielsen
 • Claus Warming
 • Poul Sækmose
 • Andrea Terp
 • Jette Jensen
 • John Hyrup Jensen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   
 • Poul Sækmose
 • Jytte Lauridsen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Valg af næstformand
  2. Den præhospital dækning i Alssundområdet
  3. Status for etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald i Region Syddanmark
  4. Mødeplan
  5. Eventuelt
  6. LUKKET PUNKT: Økonomi til nyt IT system til AMK vagtcentralen og de præhospitale enheder


  Sagsnr.  
  1. Valg af næstformand
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådets møde den 23. august 2010 blev der ændret i personsammensætningen i nogle af regionsrådets udvalg.

  Som følge heraf udtræder Mette Valentin af udvalget vedr. den præshospitale indsats. Da Mette Valentin er valgt som næstformand for udvalget skal udvalget vælge ny næstformand.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles

  • at udvalget vælger næstformand.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. den præhospitale indsats 2010 den 23-09-2010
   

  John Hyrup Jensen blev valgt som næstformand.


  Sagsnr. 10/161
  2. Den præhospital dækning i Alssundområdet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som følge af den indgåede konstitueringsaftale, har partierne i regionsrådet aftalt, at den præhospitale indsats i Alssundområdet skal styrkes yderligere, når muligheden for dette er tilvejebragt.

  Vedlagte notat ”Oplæg til drøftelse af den præhospitale dækning i Alssundområdet” skal ses som et oplæg til en indledende drøftelse af den præhospitale dækning i Alssundområdet samt nogle forslag til en styrkelse af dækningen.  

  I notatet fokuseres på følgende:  

  1. Status for nuværende præhospital ressourcer i Sønderborg Kommune: akutbil, ambulancer

  2. Nødbehandlerbilen i Nordborg

  3. Mulig omlægning af nuværende ressourcer i området, herunder flytning af akutbil eller ambulanceberedskab til Als

  4. Mulig opgradering af akutbil i Sønderborg til lægebil

  5. Placering af lægebil længere mod nord på Als

  Fælles for beskrivelsen af ovennævnte ændringsforslag (punkt 3-5), er at løsningerne så vidt muligt beskrives i forhold til konsekvenser for hhv. behandlingskompetencer, responstid og økonomi.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. den præhospitale indsats 2010 den 23-09-2010
   

  Thyge Nielsen orienterede om budgetforliget. Drøftedes. Formand og næstformand tager en drøftelse med Sønderborg Kommune.


  Sagsnr. 10/191
  3. Status for etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  I vedlagte notat ”status for etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald i Region Syddanmark ” orienteres om status på arbejdet med indførelse af sundhedsfaglig visitation i Region Syddanmark. I notatet beskrives bl.a. to bemandingsmodeller, samt de økonomiske konsekvenser af disse. Endelig er der i notatet en række anbefalinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget vedr. den præhospitale indsats blev på møde den 8. juni 2010 orienteret om det igangværende arbejde påbegyndt af Danske Regioner og Rigspolitiet omkring den praktiske håndtering af sundhedsfaglig visitation.

  Arbejdsgruppen med repræsentanter fra Københavns Brandvæsen, Danske Regioner og Rigspolitiet arbejder på en rapport om ”Rapport om samarbejde/overlevering af 112-opkald fra alarmcentral til regional vagtcentral” Arbejdsgruppen har endnu ikke afsluttet deres arbejde, men i en foreløbig rapport er der fastsat en række principper for sundhedsfaglig håndtering af 112-opkald:

  I vedlagte notat ”status for etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald i Region Syddanmark ” orienteres om status på arbejdet med indførelse af sundhedsfaglig visitation i Region Syddanmark. I notatet beskrives bl.a. to bemandingsmodeller, samt de økonomiske konsekvenser af disse. Endelig er der i notatet en række anbefalinger.

  Herudover foreslås det, at der i tilknytning til funktionen for sundhedsfaglig visitation etableres en akuttelefon, hvortil borgere kan henvende sig for råd og vejledning ved mindre alvorlige akutte problemer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. den præhospitale indsats 2010 den 23-09-2010
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  4. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 18. marts 2010 og 19. august 2010 blev følgende mødeplan for 2010 og 2011 godkendt:

  14. oktober 2010 kl. 12.30

  18. november 2010 kl. 12.30

  15. december 2010 kl. 12.30

  27. januar 2011 kl. 15.00

  3. marts 2011 kl. 15.00

  31. marts 2011 kl. 15.00

  5. maj 2011 kl. 15.00

  26. maj 2011 kl. 15.00

  23. juni 2011 kl. 15.00

  18. august 2011 kl. 15.00

  22. september 2011 kl. 15.00

  27. oktober 2011 kl. 15.00

  17. november 2011 kl. 15.00

  15. december 2011 kl. 15.00
   

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 14. oktober 2010 kl. 12.30 
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. den præhospitale indsats 2010 den 23-09-2010
   

  Indstillingen blev godkendt. 


  Sagsnr.  
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. den præhospitale indsats 2010 den 23-09-2010
   

  Direktør Per Busk orienterede om meddelelse fra Ekspertpanel vedr. Kolding Sygehus.

  Formanden orienterede om overvejelse angående hannpening i forhold til førstehjælp.

  Formanden orienterede om overvejelser angående eventuelt studiebesøg.


  Sagsnr.  
  6. LUKKET PUNKT: Økonomi til nyt IT system til AMK vagtcentralen og de præhospitale enheder
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Siden er sidst opdateret 23-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |