Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Høringssvar fra Forældre og Fødsel

Forældre og Fødsel ønsker at der rettes et kritisk øje mod flere af de kommende anbefalinger. Herunder forslaget om, at alle kvinder nu som standard føder ambulant, og derfor sendes hjem kort efter fødslen uden mulighed for indlæggelse til barselshvile. Dette gælder således alle usikre og nervøse førstegangsforældre, der ud over at skulle håndtere hele fødselsoplevelsen ALENE, nu også står på bar bund i de første kritiske dage efter fødslen. I den nye fødeplan fremsættes der forslag om, at de barslende (med hertil hørende besvær og evt. mindre komplikationer) kan transportere sig selv til en barselklinik, måske mange km væk for ?råd og vejledning indtil sundhedsplejersken kommer?. Forældre og Fødsel mener, at det er problematisk, at man vil afkræve nybagte forældre selv at sørge for at kunne opsøge den hjælp, de måtte have brug for og KRAV PÅ!
Særligt i denne tid hvor fundamentet til en vellykket amning lægges, og alene af hensyn til at etablere amningen efter fødslen, er det et ømtåleligt emne at tilbuddet om barselshvile til førstegangsfødende skal skæres væk. Der hersker ingen tvivl om, at amning er den absolut bedste ernæring for det spæde børn - og at amme er måske ingen kunst, men dog noget der skal læres - for både mor og barn. Der er i vor tid ikke ?bare? en ammekyndig bedstemor eller moster i umiddelbar nærhed, og mødrene har brug for ammekyndigt opdateret personale, for at lære at aflæse barnets signaler, at forstå og få hjælp til netop ammeopstart, og her er muligheden for professionel støtte af allerhøjeste karakter.

HVORDAN tilgodeser man i fødeplanen moderen, der på alle måder er i en skrøbelig og ustabil tilstand oven på en ? til tider (og i disse sparetider, desværre ganske ofte) traumatiserende fødselsoplevelse? HVEM støtter moderen i de første døgn med hjælp til at få lagt barnet ordentligt til? HVEM sikrer sig, at barnet får nok næring, ikke får gulsot og i det hele taget trives? Dette er blot nogen af disse ting, som en usikker førstegangsmor kan opleve som uoverskuelige problemer i tiden lige efter fødslen. HVOR i fødeplanen tilgodeses den mor, der måske er alene og uden støtte, eller hvis ægtefælle ikke har mulighed for at afholde barsel pga. egen virksomhed eller lign? HVOR i fødeplanen ligger tilbuddet om en fysisk jordemoder der besøger de nybagte forældre i eget hjem, og dermed sikrer både en tilfredsstillende oplevelse for forældrene og ikke mindst opretholder garantien for barnets trivsel ? nu hvor den rutinemæssige lægeundersøgelse i samme pennestrøg også er sparet væk? Og HVOR prioriteres den ro og tryghed omkring den nye familie, så de med al menneskelig ret kan give en ny dansk skatteborger en sundhedsmæssig forsvarlig start på livet? Der tegner sig et billede af et samfund, hvor kun de velhavende, med råd til at betale for private løsninger, vil kunne tilbyde deres nyfødte tryg og tilfredsstillende pleje. Ambulant fødsel bør være et TILBUD til de forældre, der har personligt overskud til at varetage ovennævnte ? ikke et pres fra Regionens side.

Forældre og Fødsel vil gerne opfordrer til, at regionen vil indtænke vores anerkendte Ammerådgivning som sparringspartner, når der skal produceres de foreslåede informationsmateriale, ammepolitiker og manualer, og når der i det hele taget er brug for at høre brugernes mening og stemme.

Forældre og Fødsel anbefaler at man indfører en hjemmefødselsordning som den er nævnt under model 2 eller 3. Således at "kendt jordemoder" kan blive gennemført. Det har vist særdeles god effekt de steder i landet, hvor ordningen har eksisteret.

Sidst ønsker Forældre og Fødsel at fremhæve fordelen i visitation af fødende i eget hjem forud for fødslen. Dette vil være trygt for den fødende, og kunne spare forældrene for megen usikkerhed og "ubegrundet" transport. Endvidere ville nogle af fødslerne kunne foretages i hjemmet, efter samråd med visitationsjordemoderen. Der findes gode erfaringer med tidligere forsøg med ordningen.

Maria Jacobsen
Formand
Forældre og Fødsel

Forældre og Fødsel
Kvostedvej 17, Tårup, 8831 Løgstrup


Siden er sidst opdateret 07-10-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |