Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilVisionsudvalgetpilUdarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen - referat 31-08-2010

Udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen - referat 31-08-2010

Mødedato:
31-08-2010 Kl. 14:00 - Kl. 16:00

Mødested:
Middelfart Sygehus

Østre Hougvej 55

5500 Middelfart

Medlemmer:
Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Susanne Linnet, Jørgen Pless, John Lohff, Karsten Uno Petersen, Pierre Topaz, John Hyrup Jensen

Afbud:
John Hyrup Jensen

Thyge Nielsen deltog ikke i punkterne 3-7

 

Dagsorden

1.      Rundvisning på Rygcentret, Sygehus Lillebælt, kl. 14.00-15.00

2.      Procesplan

3.      Fortsat drøftelse af temaer i visionsudvalget

4.      Borgerinvolvering

5.      Forslag til mødeplan for 2011

6.      Mødeplan 2010

7.      Eventuelt

 

 

1.      Rundvisning på Rygcentret, Sygehus Lillebælt, kl. 14.00-15.00

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Sygehus Lillebælt har i tidsrummet 14.00 -15.00 arrangeret en rundvisning på Rygcentret på Middelfart Sygehus.

Mødested: "Penthouse", 6. etage, Middelfart Sygehus, Østre Hougvej 55, 5500 Middelfart

Programmet er som følgende:

Kl. 14.00 Velkomst ved ledende overlæge Sten Larsen og ledende overlæge prof. Claus Manniche. Derefter præsentation af afdelingen.

Kl. 14.15 Rundvisning.

Kl. 14.45 Spørgsmål og diskussion

Kl. 15.00 Slut

Fra sygehusledelsen for Sygehus Lillebælt deltager lægelig direktør H. C. Thyregod.

Beslutning i Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen 2010 den 31-08-2010

Orienteredes. Oplæg vedlægges.

Bilag

Oplæg fra mødet

2.      Procesplan

Sagsnr: 09/12489

Sagsfremstilling

Procesplanen, som Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen  godkendte på  mødet den 22. juni 2010 som grundlag for det videre arbejde, er blevet opdateret med detaljer vedr. borgerinvolvering. Procesplanen vedlægges til orientering.  

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen 2010 den 31-08-2010

Orienteredes.

Bilag

2 Procesplan_29062010

 

3.      Fortsat drøftelse af temaer i visionsudvalget

Sagsnr: 09/12489

Resumé

I forlængelse af mødet den 22. juni 2010 ønskede udvalget at drøfte oplægget om "Ny vision for sundhedsvæsenet - temaer, spørgsmål og dilemmaer" igen.

Sagsfremstilling

På sidste møde præsenterede sundhedsdirektør Jens Elkjær oplægget "Ny vision for sundhedsvæsenet - temaer, spørgsmål og dilemmaer".

Udvalget ønskede en fornyet drøftelse af oplægget.

Oplægget er blevet ændret på et enkelt punkt, nemlig billede 9 "Personale".

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning i Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen 2010 den 31-08-2010

Afdelingschef Mads Haugaard orienterede. Oplæg vedlægges.  

Drøftedes. Der arbejdes videre med diskussionsoplæg til udvalgets næste møde.

Bilag

3 Visionsoplæg Særligt udvalg 22. juni 2010 MCH-version.pdf

Oplæg fra mødet

 

4.      Borgerinvolvering

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen skal der holdes borgermøde(r). Det endelige forslag til projekt vil blive fremlagt på udvalgets møde den 31. august 2010.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen 2010 den 31-08-2010

Kommunikaitonsdirektør Søren Braun orienterede. Oplæg vedlægges.

Drøftedes. Der arbejdes videre med en model med 4 arrangementer og med afrapportering i januar 2011.

Bilag

Oplæg fra mødet

5.      Forslag til mødeplan for 2011

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår følgende mødeplan for 2011 for Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen:

18. januar

  8. februar

  8. marts

29. marts

  3. maj

  7. juni

30. august

27. september

25. oktober

15. november

13. december

 

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 13.00

 

Indstilling

Det indstilles, at

  • mødeplan for 2011 godkendes.

Beslutning i Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen 2010 den 31-08-2010

Mødeplanen er godkendt med den ændring, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00. Det undersøges, om der kan findes alternativ dato for den 27. september.

6.      Mødeplan 2010

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt af udvalget på møde den 2. marts:

 

28. september kl. 14.00

26. oktober kl. 14.00 - OUH/Svendborg

23. november kl. 14.00

14. december. kl. 14.00 - Sygehus Sønderjylland

 

Indstilling

Det indstilles, at

  • næste møde afholdes den 28. september 2010 kl. 14.00 

Beslutning i Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen 2010 den 31-08-2010

Indstillingen godkendt.

7.      Eventuelt

Sagsnr:

Beslutning i Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen 2010 den 31-08-2010

Intet.

 

 


Siden er sidst opdateret 03-11-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |