Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Høringssvar fra Behandlingscenter Odense

Høringssvar fra Gravidprojektet Alkoholbehandlingen, Odense Kommune. ?Kommunale forsøgsprojekter om en forstærket indsats over for gravide alkoholmisbrugere"
og Familie- og Gravide Enheden, Stofbehandlingen, Odense Kommune. ?Forstærket indsats overfor gravide stofmisbrugere?.

Alkoholprojektet
Med Fødeplanen beskrives et tilbud, så kvinder og familier får mulighed for ensartet og sammenhængende forløb. Fødeplanen har gode intentioner om en styrket indsats overfor grupper med særlige behov samt forebyggende indsatser og et styrket samarbejde herom på tværs, med kommuner og praktiserende læger.

Dette hilser gravidprojektet velkommen.

Gravid projektet er et satspuljeprojekt under ?Kommunale forsøgsprojekter om en forstærket indsats over for gravide alkoholmisbrugere". Projektet dækker Fyn og er forankret i Alkoholbehandlingen i Odense Kommune. Der er tale om et tværfagligt, tværorganisatorisk metodeudviklingsprojekt, som har fokus på opsporing, motivation og fastholdelse af de gravide i behandling.

Vi har følgende kommentarer/ supplerende ønsker til
Fødeplanen for Region Syddanmark.

Alkohol er, set i et rusmiddel perspektiv, både det mest udbredte og det farligste stof for fostret. Forskning viser at over 60 % af danske gravide drikker alkohol i graviditeten. ( kun 30 % bliver helt afholdende fra alkohol når de erkender de er gravide).
Det er et område hvor foster skader som følge af alkohol fuldkommen kan forebygges, med efterfølgende store gevinster sundhedsmæssigt og store besparelser til følge. Der henvises til mere info om forekomst og konsekvenser i rapporten: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00013/IS-1284_13443a.pdf

Vores ønsker er
At fødeplanen nøjere beskriver forløb og forebyggelsesindsatser, med fokus på opsporing af gravide, der drikker alkohol i graviditeten, således at disse gravide opspores så tidligt som muligt.
At fødeplanen medvirker til, at implementere ny viden og handling på alkoholområdet. At få rådgivet alle gravide, så de ophører med alkohol, så tidligt i graviditeten som muligt.
Da det drejer sig om en "skjult gruppe" der lige nu ikke opspores, vil det være relevant
At man i almen praksis systematisk valgte at screene (ikke kun spørge til alkohol) overfor alle gravide ved 1. konsultation. ( fx. kunne man anvende familieambulatoriernes kommende rusmiddel spørgeguide).
Gravide der spørges om alkoholforbrug, vil ved en mere sensitiv spørge metode, berette at de drikker eller har drukket alkohol i graviditeten. Forskning viser, at ved indtrædelse af graviditet, halverer kvinden sit forbrug af alkohol, men altså kun 30 % bliver helt afholdende. Der findes aktuelt ingen kendt nedre grænse for alkohol skader.
At opsporede gravide med alkohol og/eller andet rusmiddel problem, kan visiteres direkte fra almen praksis til familieambulatorierne, idet yderligere udredning og behandling af disse gravide ikke kan vente på en efterfølgende indkaldelse til jordemoder konsultationen.
Vordende fædres problemer med alkohol, udgør en stress faktor i den gravides liv og for familien som helhed. Hvorfor
at også fædrenes alkohol problemer bør opspores og de tilsvarende tilbydes behandling.


Stofmisbrugsprojektet
?Forebyggende prækonceptionel indsats er vanskelig, da graviditeten ofte opspores sent.?
Alle kvinder i den fødedygtige alder, som indskrives i BehandlingsCenter Odense, Stofbehandlingen, bliver systematisk rådgivet omkring antikonception og alle bliver tilbudt gratis prævention i form af, p-sprøjte, p-stav eller hormonspiral.

I forhold til information og rådgivning omkring en eventuel afbrydelse af svangerskabet er det aktuelt Familie- og Gravide Enheden der forestår denne. Vi yder også den lovpligtige opfølgning og støtte efter en eventuel afbrydelse af svangerskabet.

I Fødeplanen er det anført, at der tilstræbes at igangsætte og fastholde kvinden i behandling (ofte i samarbejde med det lokale rusmiddelcenter). Erfaringerne fra Odense viser med al tydelighed at der altid bør indledes et samarbejde med det kommunale rusmiddelcentre.

?Socialforvaltningen bør eventuel foretage en forældreegnethedstest samt besøg af
sundhedsplejerske, og det videre forløb efter fødslen gøres afhængig af resultatet.?
Vi anbefaler at der af den kommunale myndighed altid foretages en vurdering af forældrerevnen. Det er vigtigt, at der så tidligt i graviditeten som mulig skabes klarhed og overblik i forhold til fremtiden.

med venlig hilsen

Bente Fornitz og Inge Fugl Steen Jakobsen
Alkohol og gravidprojektet Familie- og Gravide Enheden
Behandlingscenter Odense Behandlingscenter Odense
Alkoholbehandlingen Stofbehandlingen
Bjergegade 15 Dannebrogsgade 1, st.
5000 Odense C. 5000 Odense C
Tel.:63754545 Tel.:63751169
www.alkoholbehandlingen www.rusmiddelcenter.dk

Behandlingscenter Odense
Bjergegade 15 C, 5000 Odense C


Siden er sidst opdateret 08-10-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |