Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilVisionsudvalgetpilVisionsudvalget - referat - 26. oktober 2010

Visionsudvalget - referat - 26. oktober 2010

Mødedato
26-10-2010 kl. 14:00
 
Mødested
Mødeværelse 4
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Thies Mathiasen
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Samarbejde med patienter i udviklingen af sundhedssektoren - erfaringer fra projekt PaRIS, Odense Universitetshospital
  2. Procesplan
  3. Borgerinvolvering
  4. Diskussionsoplæg
  5. Strategi for kvaliltetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014
  6. Mødeplan 2010 og 2011
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 09/12489
  1. Samarbejde med patienter i udviklingen af sundhedssektoren - erfaringer fra projekt PaRIS, Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektleder Mette Mollerup vil give et oplæg om projekt PaRIS.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mette Mollerup er projektleder for projekt PaRIS - Patientens Rejse I Sundhedssektoren.

  Projektet hører til på OUH, Forsknings- og MTV-afdelingen.

  Mette Mollerup vil orientere om de foreløbige erfaringer som projektet er kommet frem til.

  Det overordnede formål med projektet er at øge patienternes oplevelse af og tilfredsheden med sammenhæng i patientforløbet ved at styrke patienternes rolle som aktiv dialogpartner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 26-10-2010
   

  Projektleder Mette Mollerup præsenterede oplæg vedr. projekt PaRIS. Vedlægges.

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1091
  2. Procesplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Procesplanen vedlægges til orientering. Diskussionsoplægget er sendt i høring den 6. oktober. Frist for at afgive høringssvar er den 1. december. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 26-10-2010
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1091
  3. Borgerinvolvering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der gives en status vedrørende borgerinvolvering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 26-10-2010
   

  Mediechef Peter Feldberg orienterede om status.


  Sagsnr. 10/1091
  4. Diskussionsoplæg
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Diskussionsoplægget er sendt i høring den 6. oktober 2010. Fristen for at afgive høringssvar udløber den 1. december 2010. Til orientering vedlægges den endelige udgave af diskussionsoplægget samt høringsbrev og liste over høringsparter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 26-10-2010
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/12489
  5. Strategi for kvaliltetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udkast til Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark foreligger nu i redigeret form i en høringsversion.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udkast til ny kvalitetsstrategi har siden sidste behandling i udvalget været drøftet i sygehusledelseskredsen d. 5. oktober 2010.

  Udkastet er blevet redigeret efter behandlingen i udvalget og drøftelsen i sygehusledelseskredsen.

  Der foreligger nu et udkast, som er parat til at blive sendt i ekstern høring.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at udvalget godkender udkastet med henblik på, at det sendes i ekstern høring.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 26-10-2010
   

  Afdelingschef Mads Haugaard orienterede. Oplæg vedlægges.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  6. Mødeplan 2010 og 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 2. marts 2010 og 31. august 2010 er følgende mødeplan godkendt:
   

  2010

  23. november kl. 14.00

  14. december. kl. 14.00 - Sygehus Sønderjylland

  2011

  18. januar

    8. februar

    8. marts

  29. marts

    3. maj

    7. juni

  30. august

    3. oktober

  25. oktober

  15. november

  13. december
   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 23. november 2010 kl. 14.00 på OUH.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 26-10-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 26-10-2010
   

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 14-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |