Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Præhospitaludvalget - referat 18-11-2010

Mødedato
18-11-2010 kl. 12:30
 
Mødested
Mødelokale 3
 
Deltagere
 
 • Thyge Nielsen
 • Claus Warming
 • Poul Sækmose
 • Andrea Terp
 • Jette Jensen
 • John Hyrup Jensen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   
 • Poul Sækmose
 • Andrea Terp
 • Jytte Lauridsen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Præhospital dækning i Sønderborg Kommune
  2. Forslag til ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger i udkantsområder
  3. Mødeplan
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 10/161
  1. Præhospital dækning i Sønderborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet i Region Syddanmark har i forbindelse med budgetforliget for 2011 besluttet at afsætte fem mio. kr. til styrkelse af den præhospitale indsats på Als. Dels i form af en lægebil i Sønderborg dels til, i samarbejde med Sønderborg Kommune, at dække den præhospitale indsats på Nordals.

  Der har været afholdt et møde mellem formandskabet i præhospitaludvalget og Sønderborg Kommune den 15. oktober 2010 om disponeringen af det afsatte beløb. Referat af mødet er vedlagt som bilag.

  Sønderborg Kommune vil gerne have videreført den nuværende nødbehandlerordning på Nordals, drevet af Danfoss, men med regional finansiering i stedet for kommunal finansiering.

  En imødekommelse af ønsket om en videreførelse af nødbehandlerbilen i Nordborg, der pt. koster ca. 1,85 mio. kr. om året, vil medføre, at der er ca. 3,15 mio. kr. tilbage til etablering af en lægebil i Sønderborg.

  Lægebil i Sønderborg

  Indenfor rammen på 3,15 mio. kr. vurderes det, at der kan etableres en lægebil i Sønderborg i dagtimerne og først på aftentimerne alle ugens dage. Det er den periode af døgnet,  hvor der er størst aktivitet og dermed flest 1-1-2-udkald. Det vil medføre, at der dækkes med paramediciner om natten, hvor der er mindst aktivitet.

  Der vil indenfor den økonomiske ramme formentlig kunne etableres en lægebil i tidsrummet 7.30 - 20.00, og så fortsat en akutbil med paramediciner i tidsrummet kl. 20.00 - 7.30.

  Den nuværende akutbil kan også bruges til lægebil. Udstyrsmæssigt skal bilen dog ændres, så den kan rumme både lægebils- og akutbilsudstyr, og der skal etableres en løsning med aftageligt logo.

  Opgaven med at drive lægebilen, herunder bemande lægebilen med læger, foreslås placeret på Sygehus Sønderjylland, hvor lægebilen også foreslås placeret.

  Lægebilen kan endvidere indgå i opgaven med overflytning af kritisk syge patienter fra Sønderborg Sygehus.

  Der er en række praktiske forhold der skal på plads, før lægebilen kan begynde at køre. Vigtigst er, at der skal ansættes og uddannes læger til at køre i lægebilen, så der forventes at gå ca. seks måneder fra der træffes beslutning i regionsrådet om oprettelse af lægebilen, til den kan begynde at køre.

  Nødbehandlerbil i Nordborg

  Nødbehandlerbilen i Nordborg er døgndækkende og bemandet af to personer fra Danfoss´ interne beredskab, der er uddannet på nødbehandlerniveau og har fået udvidet uddannelse i førstehjælp, og som kan yde førstehjælp og betjene en hjertestarter.

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt ordningen indtil udgangen af 2010, hvorefter der kan søges om forlængelse.

  Nødbehandlerbilen kører til 1-1-2-udkald på Nordals i den gamle Nordborg Kommune. Nødbehandlerbilen rykkede ud 663 gange i 2009 med en gennemsnitlig responstid på 3,99 minutter.

  Nødbehandlerne i Nordborg kører til alle 1-1-2-udkald, hvor de andre nødbehandlerordninger generelt kun kører til færdselsuheld.

  Regionen har ikke finansieret driften af andre nødbehandlerordninger i regionen. Begrundelsen for indstillingen om, at regionen finansierer driften af nødbehandlerordningen i Nordborg er, at der er tale om et område med en forholdsvis stor befolkningskoncentration, hvor det tager forholdsvis lang tid for ambulancerne at komme frem.

  "Serviceydelser" som nødbehandlerbilen er udbudspligtige, hvis prisen overstiger knap 1,5 mio. kr., så Region Syddanmark skal foretage et udbud, hvis regionen overtager driften af nødbehandlerordningen.

  Sundhedsstaben anbefaler, at Region Syddanmark overtager finansieringen af nødbehandlerbilen i Nordborg den 1. januar 2011, og der forhandles med Sønderborg Kommune om overtagelsesdatoen i 2011.

  Der må forventes at gå ca. seks måneder, fra der træffes beslutning i regionsrådet, om regionen overtager nødbehandlerbilen, til udbuddet er foretaget, og nødbehandlerbilen kører efter udbuddet.

  Den eksisterende ordning forlænges, efter aftale med Sønderborg Kommune og Danfoss, indtil udbuddet er foretaget, og Region Syddanmark søger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om forlængelse af dispensationsordningen i 2011 i perioden, indtil Region Syddanmark overtager ordningen.

  Førstehjælpsordning på Kegnæs

  Sundhedsstaben har via dagsordenspunkt til forretningsudvalgets møde den 10. oktober 2010 indstillet, at Region Syddanmark, søger via 600 mio. kr. puljerne til sundhedstilbud i  udkantsområder, om støtte til etablering og startdrift af en frivillig førstehjælperordning på Kegnæs, der er er et mindre afgrænset område på Sydals, hvor det tager forholdsvis lang tid for ambulancerne at komme frem.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at præhospitaludvalget anbefaler regionsrådet, 

  • at akutbilen i Sønderborg,  sidst i 1. halvår 2011, omdannes til en lægebil kl. 7.30 - 20.00  og fortsætter som akutbil kl. 20.00 - 7.30,
  • at Region Syddanmark overtager finansieringen af nødbehandlerbilen i Nordborg den 1. januar 2011, og der forhandles med Sønderborg Kommune om overtagelsesdatoen i 2011,
  • at Region Syddanmark søger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en dispensation for ordningen i Sønderborg kommune i 2011, indtil regionen efter et udbud overtager ordningen, og
  • at finansieringen sker via rammen på fem mio. kr. årligt til styrkelse af den præhospitale indsats på Als.
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet, dog med følgende tilføjelse til første "at":

  Den endelige ikrafttrædelse og omfanget vedr. lægebil sker først, når der foreligger afklaring angående nødbehandlerbilen i Nordborg.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/161
  2. Forslag til ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger i udkantsområder
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Præhospitaludvalget drøftede på mødet den 14. oktober 2010 ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger i udkantsområder.

  Grundet den korte tidsfrist for indsendelse af ansøgninger vedrørende det præhospitale område, ansøgningsfristen er den 15. november 2010, så behandles ansøgningerne i forretningsudvalget på møde den 10. november 2010.

  Dagsorden med bilag til forretningsudvalgsmødet den 10. november 2010 vedr. "Forslag til ansøgninger til ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger i udkantsområder" er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-11-2010
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  3. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 18. marts 2010 og 19. august 2010 blev følgende mødeplan for 2010 og 2011 godkendt:

  2010

  15. december 2010 kl. 12.30

  2011

  27. januar 2011 kl. 15.00

  3. marts 2011 kl. 15.00

  31. marts 2011 kl. 15.00

  5. maj 2011 kl. 15.00

  26. maj 2011 kl. 15.00

  23. juni 2011 kl. 15.00

  18. august 2011 kl. 15.00

  22. september 2011 kl. 15.00

  27. oktober 2011 kl. 15.00

  17. november 2011 kl. 15.00

  15. december 2011 kl. 15.00
   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 15. december 2010 kl. 12.30
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-11-2010
   

  Mødet den 15. december 2010 aflyses og mødet den 27. januar 2011 starter kl. 14.00


  Sagsnr.  
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 18-11-2010
   

  Afdelingschef Helene Vestergaard orienterede om status for sundhedsfaglig visitation.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |